Tennisgatan

Byggnadsnämnden tog beslut om namnet den 25 augusti 2022.

På Stallhagen, i detaljplanen dp 1914:s östra och södra del, längs Stallhagsparken och norr om Västerås stads dagcenter planeras för en ny kommunal gata. I augusti beslutades att den ska heta Tennisgatan.

Motivering till namnet

Planområdet ligger inom stadsdelen Stallhagen och har tidigare nyttjats för tennisverksamhet.

Illustration över Tennisgatans sträckning på Stallhagen.

Illustration över Tennisgatans sträckning på Stallhagen