Tillbergamotet

Byggnadsnämnden tog beslut om namnet den 27 maj 2021.

I maj 2021 togs beslut om att sätta namn på en ny cirkulations­plats i korsningen Österleden-Tillbergaleden. Förslaget utgår från namnet på den gata som leder in till cirkulationsplatsen.

Motivering till namnet

Cirkulationsplatsen ligger där Tillbergaleden börjar, i korsningen med Österleden.

Karta över cirkulationsplatsen Tillbergamotet.

Karta över cirkulationsplatsen Tillbergamotet