Tre nya gator på Effekten 5, Finnslätten

Byggnadsnämnden tog beslut om namnet den 25 april 2024.

I april 2024 togs beslut om namnet på tre nya gator på Finnslätten.

  • Tyristorgatan
  • Diodgatan
  • Strömbrytargatan

De ligger inom fastigheten Effekten 5.

Motivering till namnen

Temat för namnen är kopplat till verksamheter som hade sitt ursprung i Asea och finns på Finnslätten.

Kartbild med de tre nya gatorna på Finnslätten.

Kartbild med de tre nya gatorna på Finnslätten.