Vallbyängsskolan

Byggnadsnämnden tog beslut om namnet den 25 augusti 2022.

I detaljplanen dp 1940 ska en ny skola byggas på Vallby. I augusti togs beslutet att den ska heta Vallbyängsskolan.

Motivering till namnet

Skolan får namnet Vallbyängsskolan efter dess geografiska placering.

Kartbild över Vallby där Vallbyängsskolan ska ligga.

Kartbild över Vallby där Vallbyängsskolan ska ligga