Visa sökformulär

Att driva trygghetsboende

Fastighetsägare som startar ett trygghetsboende i Västerås kan söka ersättning från Västerås stad för gemensamhetslokal och bovärd.

Vad är ett trygghetsboende?

Ett trygghetsboende är ett hyreshus för personer över 65 år. Det finns kriterier för hur boendet ska vara utformat. Bostäderna ska till exempel vara anpassade till de äldres behov och boendet ska ha gemenskapslokaler för till exempel måltider, samvaro, hobby och rekreation. Det ska också finnas en bovärd på plats på angivna tider.

Länk till riktlinjen Ersättning för trygghetsboende där du kan läsa kriterierna för hur boendet ska vara utformat.PDF

Det finns en efterfrågan på trygghetsboenden som gör att allt fler fastighetsägare planerar för den formen av boenden för äldre.

Vem kan ansöka?

Du som startar ett trygghetsboende kan ansöka om finansiellt stöd från staden för delar av kostnaden för bovärd och gemensamhetslokal. För att du ska kunna få ersättning måste boendet uppfylla vissa krav.

Länk till riktlinjen Ersättning för trygghetsboende där du kan läsa om de krav som Västerås stad ställer för att du ska kunna få ersättning för ett trygghetsboende.PDF

Om du ska bygga ett trygghetsboende kan du även få stöd, som täcker en del av kostnaden, från Boverket.

Länk till Boverkets hemsida där du kan läsa mer och ansöka om stöd.länk till annan webbplats

Så här gör du

Hur gör jag för att söka ersättning från Västerås stad?

steg 1

Digital ansökan

Du fyller i din ansökan digitalt via vår e-tjänst. Det kostar inget att ansöka.

steg 2

Vad händer nu?

När vi har fått in din ansökan får du ett meddelande om vem som kommer att ha hand om ditt ärende och ungefär hur lång tid det tar innan du får ett beslut. Om du beviljas ersättning kommer den att betalas ut årsvis baserat på budgetår. Beslutet gäller i två år. När det har gått två år kan du göra en ny ansökan – en återansökan.

steg 3

Uppföljning

Du som beviljas ersättning behöver en gång om året lämna in en redovisning till Västerås stad. Redovisningen lämnas in till an@vasteras.se i november varje år. Redovisningen ska innehålla:

 • Hur gemensamhetslokalen används.
 • Hur fastighetsägaren uppfyller krav på bovärd och dess uppdrag.
 • Uppgifter om kösituation och tomma lägenheter.
 • Adress och kontaktuppgifter.

Hur mycket ersättning kan jag få?

Ersättning för bovärd

Ersättningen baseras på antal lägenheter och timmar per vecka. Du kan få ersättning för maximalt 80 lägenheter per trygghetsboende.

 • För ett trygghetsboende med 30-60 lägenheter som har en bovärd minst 15 timmar i veckan blir ersättningen 200 000 kronor per år.
 • För ett trygghetsboende med 61-80 lägenheter som har en bovärd på minst 20 timmar per vecka blir ersättningen 250 000 kronor per år.

Ersättning för gemensamhetslokal

För gemensamhetslokal utbetalas ersättning för 2 kvadratmeter per lägenhet med 1 700 kronor per kvadratmeter.

Exempel:

 • För ett trygghetsboende med 30 lägenheter blir ersättningen 102 000 kronor.
 • För ett trygghetsboende med 60 lägenheter blir ersättningen 204 000 kronor.
 • För ett trygghetsboende med 80 lägenheter blir ersättningen 272 000 kronor.

Har du frågor?

Ring Västerås stads kontaktcenter på telefon 021-39 27 25 och be att få prata med boendestrategen på vård och omsorgsförvaltningen.

 

Det här händer i Västerås

 • Dialog med boende på Hammarby

  Under samrådstiden i januari och februari i år fick Stadsbyggnadsförvaltningen in flera synpunkter på detaljplaneförslaget. Många hade frågor och synpunkter och därför vill Stadsbyggnadsförvaltningen tillsammans med hyresvärdarna Ikano Bostad och Willhem bjuda in till ett dialogmöte för att svara på...

 • Dialogmöte med närboende vid Hammarby

  Under samrådstiden i januari och februari i år fick Stadsbyggnadsförvaltningen in flera synpunkter på detaljplaneförslaget. Många hade frågor och synpunkter och därför vill Stadsbyggnadsförvaltningen tillsammans med hyresvärdarna Ikano Bostad och Willhem bjuda in till ett dialogmöte för att svara på...

Nytt i Västerås

 • Ny digital tjänst underlättar för restauranger

  Västerås stad har nu anslutit sig till den nationella plattformen verksamt.se, som gör det lättare för restaurangföretag att ansöka om de tillstånd de behöver för att driva sin verksamhet. De företag som redan har sina tillstånd behöver inte göra någonting.

 • Välkommen på invigning av Vasagatan!

  Den 26 september kl. 16.30 –18.00 är du välkommen på invigning av Vasagatan och roa dig kungligt! Vi firar att stöket är över och att gatan är finare och mer tillgänglig för alla.

 • Nu förbättrar vi flera lekplatser!

  Inom kort börjar vi renoveringen av fyra lekplatser runt om i Västerås. Dessa ska bland annat få nya, fina gungor, sittbänkar, klätterställningar och sandlåda. Mer lek och bus helt enkelt!

Hjälpte informationen på denna sida dig?