Logotyp
Visa sökformulär

Bostadsbyggande

Västerås växer och det finns stort behov av fler bostäder. De närmaste åren är målet 1000 nya bostäder per år. Västerås stad har därför utarbetat en plan för att underlätta bostadsbyggandet och vill samarbeta ännu mer med byggherrar.

För vem

Här finns plats för nya bostäder

Markanvisningar är på gång för flera olika platser runt om i Västerås under 2016 och 2017.

Läs mer om markanvisningar här.

Viktiga kriterier för nya bostadsprojekt

​Bostäder prioriteras högt av Västerås stad när det gäller nya detaljplaner. Särskilt högt prioriteras projekt som uppfyller så många som möjligt av dessa kriterier.

 • Byggherrar garanterar genom avtal att påbörja byggnation inom sex månader efter att en detaljplan vunnit laga kraft.
 • Detaljplanen ingår i de områden som Västerås stad valt ut för kommande markanvisningar 2016 - 2017.
 • Detaljplanen ger många lägenheter (minst 100).
 • Projektet bidrar till bättre balans i stadsdelen (blandade upplåtelseformer).
 • Projektet ligger i framkant inom till exempel arkitektur, social hållbarhet eller klimat- och miljöområdet.
 • Detaljplanen uppfyller ett viktigt behov för Västerås stad (till exempel studentboende, äldreboende, förskola/skola).

​Västerås stad vill underlätta byggandet

​Västerås stad arbetar på olika sätt för underlätta bostadsbyggandet i kommunen. Här är några exempel:

- En beredningsgrupp tar emot alla projektidéer, både på kommunal mark och privat mark. Gruppen arbetar för att alla ska veta vad som gäller, och att det finns en samsyn och enhetliga rutiner för hela processen för bostadsbyggande. Västerås stad arbetar ständigt för att förbättra alla skeden i processen; allt ifrån att ta emot idéer, ta fram detaljplaner, bevilja bygglov, till att genomföra projekten.

- Kommande års markanvisningar finns tillgängliga på webben och uppdateras kontinuerligt. För att öppna upp för fler - framförallt mindre aktörer som inte har resurser att delta i planarbetet - tar Västerås stad fram detaljplanen och anvisar marken först efter antagandet.

- Det finns en tydlig prioriteringsordning för detaljplaner inom Västerås stad. På så sätt blir det lättare att se vilka projekt som Västerås stad vill satsa sina resurser på.

Mål för bostadsförsörjningen

​Västerås ska vara en attraktiv och hållbar stad ur ett socialt, ekologiskt, ekonomiskt och kulturellt perspektiv. En stad där alla ska ha möjlighet att bo i bra bostäder, där bostadsdrömmar går att förverkliga och där barn och unga får en god uppväxt. En stad där god arkitektur går hand i hand med klimatsmarta lösningar och där människor får mötas.

Vill du läsa mer om Västerås stads mål för bostadsförsörjning och de åtgärder som staden ska arbeta med för att nå målen se:

Program med riktlinjer för bostadsförsörjningen 2014 - 2017.PDF

Handlingsplan för bostadsförsörjningen 2016 - 2017.PDF

Kontakta oss

Helena Felldin

Projektledare

Stadshuset

021-39 24 25

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

 • Ombyggnad av Röda torget skjuts upp

  Tekniska nämnden avvaktar med att bygga om Röda torget till cirkulationsplats. Många intressenter berörs och många synpunkter har kommit in under remisstiden. Därför vill tekniska nämnden undersöka om det nuvarande förslaget är den bästa lösningen. Vi vill även vänta på delutredningen om kollektivtr...

 • Första halvan av 50-talskajens renovering är klar

  Den första delen av 50-talskajens renovering i Västerås hamn är klar enligt uppsatt plan. Vecka 50 pausades arbetet med att förstärka och renovera 50-talskajen i Västerås hamn. Arbetet planeras att återupptas igen i mars 2018.

 • Gångstråk vid Stadsträdgården

  Nu gör vi det möjligt att komma närmare mälarstranden. Vid Stadsträdgården bygger vi ett två kilometer långt gångstråk.

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?