Visa sökformulär

Hitta bostad

Västerås kommun har ingen för­valtning som hyr ut eller säljer bostäder. All verk­samhet av den typen, sker genom Bostad Västerås och Bostads AB Mimer.

Bostad Västerås

I Västerås är det Bostad Västerås som arbetar med in­formation om bostäder och tomter. På deras webb­plats kan du se vilka hyresvärdar och fastighets­ägare som hyr ut lägen­heter. Bostad Västerås sköter även vår tomt- och småhuskö. Alla kommunala tomter för egen byggnation för­delas via den kön. Det gäller även en del grupp­byggda småhus­områden.

Bostads AB Mimer

Bostads AB Mimer är det största bostads­bolaget i Västerås. Det ägs av kommunen och driver en allmän­nyttig verk­sam­het. Bolaget äger och för­valtar cirka 11 300 bostäder. Samman­lagt bor över 20 000 västeråsare i deras hus.

Hitta service i samlingskartan

Ska du flytta till Västerås? Då kan du i förväg se var det finns till exempel förskolor eller annan service. Det gör du i vår samlings­karta. I kartan finns en mängd olika in­formation. Du kan tända och släcka lager som visar var skolor, lekplatser, parker och motionsspår ligger.
Samlingskartanlänk till annan webbplats

Kartbild av samlingskartan med symbolen för förskola markerad
Hjälpte informationen på denna sida dig?