Markanvisning Södra Källtorp etapp 1

Markanvisningen för den första utbyggnadsetappen av Södra Källtorp är avslutad. Fastighetsnämnden beslutade i november 2019 att markanvisningen går till Carpenter och EA Fastigheter.

Markanvisningen för ny bostadsbebyggelse i Södra Källtorp gjordes genom ett jämförelseförfarande. I den första utbyggnadsetappen anvisade vi två markområden, Höjden, som är markerad med 1A i illustrationen, och Gården, som är markerad med 1B.

Höjden innehöll byggrätt för max 10 700 m² BTA för bostäder. Gården innehöll byggrätt för max 5 000 m² BTA för bostäder.

Illustration som visar var markområdena Höjden och Gården ligger i Södra Källtorp.

Illustration: Archus

Kontakta oss

Teknik- och fastighetsförvaltningen

Stadshuset

fastighetsnamnd@vasteras.se