Visa sökformulär

                           Stenåldern 3, Bjurhovda

Västerås stad bjuder in till markanvisning för bostadsbebyggelse på

Stenåldern 3, Bjurhovda

Marknadens aktörer inbjuds att lämna anbud avseende nybyggnation av radhus eller likvärdig småskalig bebyggelse på fastigheten Stenåldern 3 på Bjurhovda.

Staden har för avsikt att anvisa marken till en byggaktör. En skriftlig intresseanmälan med enklare skisser av tänkt byggnation ska vara staden tillhanda senast 2019-04-04. De förslag som uppfyller grundkraven för markanvisning och förutsättningarna i dessa handlingar utvärderas utifrån inkommande anbud (pris).

Förutsättningar och tillvägagångssätt för denna markanvisning finns i nedanstående dokument. Observera att PM har uppdaterats den 22 februari när det gäller uppgift om planförhållande.

Kontakta oss

Teknik- och fastighetsförvaltningen

Stadshuset

Kontakt

Relaterade dokument

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

  • Kommande arbeten på Vasagatan

    Söndagen den 23 juni klockan 07.00, börjar vi rusta trottoaren på Vasagatans östra sida. Delsträckan börjar strax utanför Varda och fortsätter en bit förbi korsningen vid Smedjegatan.

  • LÖKens dag den 27 augusti

    Välkommen till en dag med föreläsningar och workshops för ett bättre samarbete mellan Västerås stad, föreningslivet och civilsamhället.

  • Faunapassagen invigdes med Näcken

    När landshövding Minoo Akhtarzand med hjälp av en grävmaskin lyfte upp luckan och lät vattnet strömma in i faunapassagen vid Fiskartorget inleddes en ny tid i Svartåns historia.

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?