Visa sökformulär

Brandskydd

Eldning utomhus

Tänk på din omgivning när du eldar utomhus så att det sker utan fara för natur. Eldar du trädgårdsavfall visa hänsyn mot dina grannar så att inte eldningen leder till besvär för dem.

Om du störs av att någon eldar utomhus bör du i första hand vända dig till den som eldar. I andra hand kan du kontakta miljö- och hälsoskyddsförvaltningen via Kontaktcenter telefonnummer 021-39 00 00.

Eldplats med stenar runt en eld

Eldningsförbud?

Glöm inte att alla kolla om det råder eldningsförbud eller avrådan mot eldning innan du innan du börjar att elda. På sidorna nedan får du den senaste informationen om det finns några aktuella förbud eller restriktioner i Västmanland. Om det blir eldningsförbud i Västerås kommun kommer vi att meddela det via startsidan på vasteras.se samt stadens facebook.

Länsstyrelsenlänk till annan webbplats

Brandriskprognoser och brandriskkartor, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaplänk till annan webbplats

Mälardalens brand- och räddningsförbundlänk till annan webbplats

Eldning på tomten

Vid normalt eldningsförbud är det förbjudet att göra upp eld i skog och mark. Grillning är endast tillåtet vid permanent iordningställda grillplatser och på villatomter samt innergårdar där grillning kan ske utan spridningsrisk. Tänk på att den som gör upp eld alltid är ansvarig för alla konsekvenser. Det kan även råda totalt eldningsförbud, då är även grillning på privata tomter förbjudet.

Elda inte upp det trädgårdsavfall utan kompostera det i första hand. Eller lämna till Återbruken som finns på sex platser i Västerås. För att underlätta komposteringen eller transporten till Återbruken kan det vara en god idé att gå samman med grannarna och hyra en flismaskin.

Du som bor områden med detaljplan får elda viss typ av trädgårdsavfall under vissa perioder. Det är tillåtet att elda löv, kvistar och annat torrt trädgårdsavfall under veckorna 16-18 och 40-42.

Du får bara elda om det sker utan att

 • människor får besvär eller problem med hälsan
 • det strider mot föreskrifter för renhållning eller brand.

Detaljplanelagt område är i stort sett alla tätbebyggda områden i kommunen. Det är till exempel:

 • Västerås tätort
 • Nyckelön
 • Tidö-Lindö Fritidsområden som Råstock/Harkie
 • Munga.

Om du bor utanför detalj­planerat om­råde får du elda löv och tunnare kvistar. Även där gäller naturligt­vis att du ska visa hän­syn mot dina grannar så att inte eld­ningen leder till besvär för dem. Det är aldrig tillåtet att elda målat eller impregnerat virke och du får aldrig elda om det strider mot renhållnings- eller brandföreskrifter.

Eldning i naturen

Allemansrätten innebär inte någon självklar rätt att göra upp eld i naturen. Du får aldrig elda någon form av avfall. Detta ska lämnas till återanvändning, återvinning eller som restavfall. Tänk på att inte heller trä- och pappersavfall får eldas. Du får inte bränna halm eller stubb på åkrar.

Tänk alltid på detta när du ska elda

 • Hitta en bra plats att elda på.
 • Bygg upp eldstaden med stenar och sand så att branden inte sprider sig.
 • Elda inte om det blåser mycket, annars kan glödande partiklar spridas i omgivningen.
 • Ha tillgång till vatten.
 • Lämna inte eldstaden obevakad.
 • Elda inte när det är mörkt ute, det kan leda till falsklarm.
 • Glöm inte att släcka elden när du lämnar platsen.
 • Brandrisken kan vara stor även om det precis har regnat. Marken under det översta lagret kan fortfarande vara mycket torrt.

Eldning inomhus

För regler kring eldning inom­hus hänvisar vi till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Brandskyddsföreningen.

Skydda dig mot brand, Dinsäkerhet.selänk till annan webbplats

Brandsäkerhet i hemmet, Brandskyddsföreningenlänk till annan webbplats

Om du ska installera en eldstad eller en rökkanal kan du behöva göra en anmälan.

Information om hur du anmäler eldstad eller rökkanal

Sotning

Det är Mälar­dalens brand- och räddnings­förbund som an­svarar för kon­troll av sotning och brandskyddskontroll i Västerås.

Sotning och sotningsregler, Mälardalens brand- och räddningsförbundlänk till annan webbplats

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Många ringer till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen och klagar över störningar från eldning i trädgårdar.

Miljö- och hälsoproblem till följd av eldning har under senare år blivit alltmer uppmärksammade. Vi förbränning av organiskt material bildas bland annat sot, tjära, bensen och polyaromatiska kolväten. Dessa ämnen smutsar ned, luktar illa och ökar risken för sjukdomar som till exempel astma och lungcancer.

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljönPDF

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: Vardagar 07:30-17:00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

 • Ortsanalysen för Kvicksund är klar

  Nu är den klar! Västerås stad och Eskilstuna kommun har tillsammans tagit fram Ortsanalys och utvecklingsplan för Kvicksund . Handlingen ska vara en inspiration och vägledning för olika utvecklingsprojekt i Kvicksund, med olika initiativtagare. Planen togs fram i dialog med kvicksundsbor, förening...

Hjälpte informationen på denna sida dig?