Visa sökformulär

Radon

Höga radonhalter innebär inte någon akut fara men är på lång sikt en hälsorisk. Det går att förebygga genom att se till att radonhalten i bostäder och allmänna lokaler är så låg som möjligt. Har du inte redan undersökt din fastighet är det hög tid att göra det. Är du fastighetsägare har du ansvar för att radonhalten inte är högre än riktvärdet 200 Bq/m3.

För vem

Så här gör du en radonmätning

För att veta vilka radonhalter som finns i en bostad eller lokal behöver man mäta. Mätsäsong för radon är 1 oktober till och med 30 april. Mätningen ska pågå under minst två månader, rekommenderat tre månader. 

 • Beställ radondosor. Längst ner på sidan hittar du länkar till de företag som är ackrediterade av SWEDAC.
 • Placera ut minst två dosor i bostaden. Bor du i ett hus med flera våningsplan med boendeyta (till exempel sovrum, vardagsrum, gillestuga) ska du placera en dosa på varje våningsplan. Tänk alltså på att beställa extra dosor om du har fler än två våningsplan i ditt hus.
 • Låt dosorna vara utplacerade i minst 60 dagar, helst 90 dagar. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen rekommenderar tre månader för ett tillförlitligt resultat.
 • Skicka in dosorna för analys.

Resultatet av gjorda radonmätningar är offentliga uppgifter. Mätresultaten finns tillgängliga i miljö- och hälsoskyddsförvaltningens karttjänst. Läs mer om hur du hittar karttjänsten under Sök radonmätningar nedan.

Så här gör du

Varför ska jag mäta radon?

Radon är en gas som inte syns, smakar eller luktar. Den kan tränga in i huset om det inte är tätt mot marken, lösa sig i grundvattnet eller frigöra sig från byggmaterial. 

Höga halter av radon i bostadsluften ökar risken att drabbas av lungcancer. Denna effekt förstärks ytterligare i kombination med rökning. Enligt miljöbalken bedöms radongashalter över 200Bq/m3 vara skadligt för människors hälsa.

Om din fastighet har för höga radonhalter

Om mätningar visat på höga halter av radon i bostaden bör du åtgärda det så snart som möjligt. Läs mer om radon och vad du kan göra i foldern Radon i bostäder som finns längst ner på sidan.  

Bild på en dosa som mäter radon

Sök radonmätningar

Här nedan finns en länk där du hittar radonmätningar i småhus som finns i miljö- och hälsoskyddsförvaltningens register. Registret innehåller endast mätningar från egna hem, inte flerfamiljehus. Om du bor i ett flerbostadshus kan du kontakta din fastighetsägare för frågor om radon. 

OBS, just nu, april 2017, uppdaterar vi inte kartan på grund av att vi inför ett nytt verksamhetssystem.

Gå till söksidan för gjorda radonmätningar.länk till annan webbplats

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: 7.30-17.00.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Kontakt

Relaterade dokument och länkar

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

 • Start för asfalteringssäsongen

  På torsdagen inledde årets asfalteringssäsong. Fram till oktober ska många slitna gator asfalteras och många potthål försvinna. Totalt handlar det om en investering i beläggningsunderhåll på 37 miljoner kronor.

 • Fem lekplatser byggs om i år

  Varje år bygger vi om och renoverar gamla och utslitna lekplatser i Västerås. I år bygger vi om fem stycken.

 • Stor sanering vid Oljevägen

  Nu inleds saneringen av två före detta oljedepåer vid Oljevägen. Det handlar om ett område på sammanlagt cirka 15 200 kvadratmeter (drygt två fotbollsplaner).

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?