Ventilation

En väl fungerande ventilation i bostaden är viktigt för att du ska må bra. Om du känner att du har problem med dålig luft inomhus finns det flera tips du kan prova för att ventilationen ska bli bättre. Luften i en bostad ska bytas ut regelbundet eftersom vi människor och eventuellt husdjur förbrukar syret. Andning, rökning, tvättning och matlagning gör dessutom att föroreningar uppstår.

För vem

Om du får problem med ventilationen

Kontakta i första hand fastighetsägaren eller hyresvärden som ansvarar för din inomhusmiljö. Bor du i bostadsrätt pratar du med föreningens styrelse. De ska även se till att kontrollera ventilationen inom bestämda intervaller, genom så kallad obligatorisk ventilationskontroll, OVK, samt har ansvar att utreda och åtgärda problem med ventilationen. Om din bostadsrättsförening, hyresvärd eller fastighetsägare inte utreder eller åtgärdar dina problem kan du göra en anmälan om störning till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen som har möjlighet att ställa eventuella krav på åtgärder.

Så här gör du

Så här kan du förbättra luften i din bostad

  • Håll friskluftsventiler och vädringsfönster öppna så att luftbytet förbättras.
  • Rengör ventiler i badrum och kök regelbundet.
  • Rengör fettfilter i köksfläkten regelbundet.
  • Vädra ofta och genom korsdrag korta stunder.
  • Håll köksfönster stängda när du lagar mat så att dina grannar inte störs av matoset. Låt istället köksdörren stå på glänt och fönster i andra rum vara öppna.
  • Installera inte köksfläkt utan att tala med hyresvärden eftersom detta kan försämra grannarnas ventilation

Tecken på att ventilationen inte fungerar

  • Det uppstår imma eller fukt på insidan av fönster.
  • Imman på badrumsspegeln försvinner inte inom 15 minuter efter att du duschat.
  • Luft och lukt kommer in genom frånluftventiler i badrum eller kök.
  • Ventilen suger inte tag i en bit toalettpapper som du håller upp mot ventilationsdonet.

Kontroll av ventilation i byggnader, OVK

Det är den som äger byggnaden som ska kontrollera att ventilationen fungerar. Riksdagen har tagit beslut om att obliga­torisk funktions­kontroll av ventilation ska ske. Det brukar förkortas OVK. Det är byggnads­nämnden som bevakar att de regler som finns om kontroll av ventilation följs.

Ventilationskontroll, OVK

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se