Visa sökformulär

Bygga nytt, ändra eller riva

När du ska bygga, riva eller göra något med marken så att den ändras be­tydligt, be­höver du i de flesta fall någon form av till­stånd för det. Även en del in­stallationer kräver att du gör en an­mälan eller an­söker om till­stånd. Till exempel för eld­stad eller värme- och vatten­ledningar. Läs mer här om olika tillstånd och hur du gör för att söka dem.

Så här gör du

Ta hjälp av vår Bygglots när du ska bygga

Det finns en hel del att ta reda på om du ska bygga om, bygga till eller bygga nytt. Det kan vara vilka regler som gäller, vilka ritningar som ska skickas in eller om du behöver bygglov eller göra anmälan. Alla de här frågorna och många fler kan vår Bygglots ge dig svar på. Ta kontakt med den för att få hjälp att planera det du vill göra. Du kan träffa, prata eller mejla med vår Bygglots. Du når den på vardagar mellan klockan 7.30-17.00

 • i Stadshusentrén
 • via e-post kontaktcenter[a]vasteras.se
 • på telefon 021-39 00 00, knappval 3.

Du kan också läsa mer om vad som gäller för olika åtgärder på våra ­sidor i navigeringen.

Att ansöka om bygglov och andra lov

Om du redan vet vad som gäller och hur du gör för att söka lov, hittar du länkar till e-tjänst och blan­kett här nere.

Läs mer om bygglovsprocessen

Vill du veta mer i detalj om hur bygg­lovs­processen går till, kan du läsa om det. Där be­skriver vi allt från när din an­sökan kommer in till dess att du skickar in din an­sökan om slut­besked.

Länk till bygg­lovs­processens sida.

Bygg­lovs­be­friade åt­gärder

Så kallade Atte­falls­åtgärder och Frigge­bodar är ofta bygg­lovs­befriade. Däremot behöver du ofta göra en an­mälan. Även kaminer och vissa installationer kväver anmälan. Läs mer om hur det går till och vad som gäller på sidan Bygga utan bygglov.

Länk till sidan Bygga utan bygglov.

Rivningslov och marklov

Ibland kan du också be­höva söka lov om du ska riva en bygg­nad eller ändra marken.

Läs mer om riv­ning och riv­nings­lov här.

Läs mer om marklov här.

Kontrollplan och kontrollansvarig

Läs mer om hur du gör en kontrollplan.

Hitta mer information om olika bygglov

Vi har samlat in­forma­tion om olika bygg­nationer på egna sidor. Du får bland annat veta mer i detalj om vad som gäller. Här är länkar till några av de sidorna, resten hittar du i strukturen.

Röd kolonistuga med prunkande trädgård.

Du får mer in­formation hos Bo­verket och Mittbygge

Du kan också läsa mer på Bo­verkets webb­plats och i Bo­verkets broschyr Får jag bygga? Om bygglov, riv­nings­lov, mark­lov och an­mälan. Du hittar länkar här nere på sidan. På mittbygge.se finns också bra information.

Länk till Bo­verkets broschyr Får jag bygga? Om bygglov, riv­nings­lov, mark­lov och an­mälan.PDF

Länk till Boverkets webbplats om byggande.länk till annan webbplats

Länk till Boverkets webbplats om frågor och svar.länk till annan webbplats

Länk till Mittbygges webbplats om frågor om processen för lov och anmälan.länk till annan webbplats

     

Kontakta oss

Bygglots

Bygglots på Kontaktcenter hjälper dig med bygglovsrelaterade frågor såsom nybyggnation, ändringar, rivningar, detaljplanebestämmelser och mycket annat.

Öppettider: vardagar 7.30-17.00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.

Det här händer i Västerås

 • Ändrade öppettider

  Klämdagsöppet 8-12 fredag 11 maj Torsdagen den 10 maj är det Kristi himmelsfärds dag. Det är en röd dag i almanackan och då är det stängt hos kontaktcenter och i stadshusentrén. Fredagen den 11 maj ä...

Nytt i Västerås

 • Start för asfalteringssäsongen

  På torsdagen inledde årets asfalteringssäsong. Fram till oktober ska många slitna gator asfalteras och många potthål försvinna. Totalt handlar det om en investering i beläggningsunderhåll på 37 miljoner kronor.

 • Fem lekplatser byggs om i år

  Varje år bygger vi om och renoverar gamla och utslitna lekplatser i Västerås. I år bygger vi om fem stycken.

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?