Logotyp
Visa sökformulär

Kontrollplan och kontrollansvarig

För att det du bygger ska bli säkert och bra krävs ett antal kontroller. I en kontrollplan ska dessa räknas upp. Den som är kontrollansvarig ska bland annat se till att kontrollplanen följs. 

Det här är en kontrollplan

När du ska bygga något som kräver bygglov, behöver du alltid skicka in en kontrollplan. Det gäller även för mark- och rivningslov samt vid anmälanspliktig åtgärd. Kontrollplanen är ett dokument som visar de kontroller som ska göras i samband med bygget. Ofta är den gjord som en checklista med rader och kolumner. Där står

 • vad som ska kontrolleras
 • vem som ska göra det
 • när kontrollen ska göras
 • mot vad kontrollen görs  
 • hur den ska redovisas och
 • vilket resultat kontrollen gav.

Kontrollplanen kan till exempel innehålla information om

 • när byggstarten är planerad
 • projektbeskrivning
 • planerade arbetsplatsbesök av kontrollansvarig eller byggnadsinspektör.

En mängd olika kontroller kan också finnas i dokumentet, som visar hur det ligger till med

 • bärförmåga, stadga och beständighet
 • skydd med hälsa till hygien hälsa och miljö
 • hushållning med vatten och avfall
 • säkerhet
 • skydd mot buller
 • tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga
 • säkerhet i händelse av brand
 • energihushållning och värmeisolering.

Därför behövs en kontrollplan

Det krävs ofta en kontrollplan för att det du ska bygga ska följa de bestämmelser som finns och bli så säkert som möjligt. I den samlas all information om intyg och kontroller som ditt bygge kräver. Ofta ska förslag till kontrollplan lämnas in samtidigt med din ansökan om lov. Det gör att du snabbt kan få ett startbesked och kunna börja bygga. Under projektets gång används dokumentet för att pricka av och se till att alla kontroller blir gjorda. När byggnationen är klar ska signerad kontrollplan lämnas in. Det är för att få slutbesked så det som är byggt kan tas i bruk och börja användas.

Vem ska ta fram kontrollplanen?

Det är du som byggherre (sökande) som har ansvaret för att ta fram och skicka in en kontrollplan. Du kan ta hjälp av den du har utsett att vara kontrollansvarig. Du kan också få råd av vår Bygglots. Mer information hittar du längre ner.

Därför behövs en kontrollansvarig

För de allra flesta åtgärder krävs en kontrollansvarig. Det är en person som ska hjälpa dig att ta fram en kontrollplan. Hen ska också se till att kontrollplanen följs samt delta vid samråd, besiktningar och andra kontroller. Du ska anlita en kontrollansvarig som är certifierad. På Boverket webbplats kan du hitta en lista med certifierade kontrollansvariga.

Länk till Boverkets webbplats där du söker fram kontrollansvariga.länk till annan webbplats

Det är också viktigt att du anlitar en person som inte jobbar på samma företag som eller är släkt med någon som gör byggnadsarbetena. Den kontrollansvarige ska vara opartisk för att ge dig det bästa stödet i ditt byggprojekt.

Då behövs inte en kontrollansvarig

Du ska ha en kontrollansvarig för alla åtgärder som kräver lov eller anmälan. Undantag gäller för små ändringar av en- och tvåbostadshus. Det kan till exempel vara

 • carport utan förråd
 • plank
 • inglasad uteplats
 • skärmtak
 • skylt
 • fasadändring
 • mur
 • uthus på max 15 kvadratmeter utan vatten- och avlopp eller eldstad.
Så här gör du

Så här gör du

Ta reda på om du behöver kontrollplan och kontrollansvarig

Det enklaste är att ta kontakt med oss för att få reda på om du behöver en kontrollansvarig och hur du gör en kontrollplan. Vår Bygglots hjälper dig med det. E-post kontaktcenter[a]vasteras.se eller telefon 021-39 00 00, knappval 3.

Så här tar du fram en kontrollplan

Här nere finns både exempel på en kontrollplan och en mall som du kan använda. Den gäller för mindre projekt som inte kräver kontrollansvarig. För större projekt ta din kontrollansvarig till hjälp.

Länk till tom mall för enkel kontrollplan.Word

Länk till ett exempel på en ifylld kontrollplan.PDF

Länk till ett exempel på en ifylld kontrollplan för Attefallshus.PDF

Kontakta oss

Bygglots

Bygglots på Kontaktcenter hjälper dig med bygglovsrelaterade frågor såsom nybyggnation, ändringar, rivningar, detaljplanebestämmelser och mycket annat.

Öppettider: vardagar 7.30-17.00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

 • Enkla Pengar till ung kultur

  Nu kan du som är ung söka ”enkla pengar” för att ordna kulturevenemang för andra unga. Vi kallar det ”Enkla Pengar” därför att det ska vara enkelt att söka, ditt event behöver inte vara stort och du ska snabbt få svar om du beviljas bidrag. Bidraget är max 10.000 kronor, vi hjälper dig med ansökan o...

 • Tio veckor TRY IT för 10-15 åringar

  Vill du testa något nytt att göra på fritiden? Då är TRY IT perfekt för dig. Kom och prova på olika idrotter och kulturaktiviteter. Allt är gratis.

 • De här Västeråsföretagen kan få Årets Hållbarhetspris

  Årets Hållbarhetspris delas ut av Västerås stad som en del i vårt arbete för att skapa en hållbar stad. Efter att ha fått in många bra förslag från både kollegor och allmänhet har juryn enats om vilka tre Västeråsföretag som tävlar om priset i år.

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?