Visa sökformulär

Altan med skärmtak

Det är olika regler för skärmtak beroende på om de är större eller mindre än 15 kvadratmeter.

Så här gör du

Så här gör du

Så här ser processen ut för dig som bor inom detaljplanerat område och ännu inte utnyttjat hela din byggrätt för fastigheten. Om du bor utanför detaljplanerat område, ta kontakt med vår Bygglots för att få veta vad som gäller. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på denna sida.

Är du osäker på vad som gäller för ditt område?

Hitta detaljplaner inom Västerås kommun.

Så här gör du

Samla in fakta och planera

Innan du påbörjar ditt projekt är det viktigt att du tar reda på så mycket som möjligt. Läs därför igenom hela sidan innan du börjar. Då har du lättare att planera din budget och tidplan samt förstå ditt ansvar under processen.

Regler för skärmtak som är mindre än 15 kvadratmeter

Bor du i en- eller två­bostads­hus behöver du varken anmäla eller söka bygg­lov för att bygga skärm­tak över en ute­plats. Det gäller också för altan, balkong eller entré. Däremot får den samman­lagda arean på de skärm­tak som byggts på tomten, utan krav på bygg­lov, inte vara mer än 15 kvadrat­meter. Och du får inte bygga skärm­tak närmare din tomt­s gräns än 4,5 meter utan ett skriftligt med­givande från dina grannar.

Regler för skärmtak som är större än 15 kvadratmeter

 Du behöver söka bygglov för skärmtak som är större än 15 kvadratmeter. Du behöver även ta hänsyn till följande:

Så här gör du

Förbered dina handlingar

Innan du kan skicka in din ansökan behöver du förbereda eller beställa följande hand­­lingar:

(Samtliga öppnas i nytt fönster)

  • Situationsplanöppnas i nytt fönster
  • Ritningaröppnas i nytt fönster på fasader och planritning, ritning med sektioner, som även visar be­fintliga och nya mark­linjer
  • Kontrollplan och kontrollansvarigöppnas i nytt fönster namn och kontaktuppgifter till den som är kontroll­ansvarig för bygget, skrivs in på ansökan
  • Teknisk beskrivning för konstruktionen.
Så här gör du

Skicka in din ansökan

När du är klar med alla dina handlingar är det dags att skicka in din ansökan. Du som har Bank-ID kan med fördel använda vår e-tjänst. Då kan du enkelt följa var i processen ditt ärende befinner sig.

Du kan även göra din ansökan med en blankett som du postar till oss, men du får då inte möjligheten att följa ditt ärende via webben. Har du angivit en e-postadress kommer vissa meddelanden att gå via denna.

Saknar du Bank-ID?

Ladda ner och skriv ut blankett för ansökan om bygglov.Word

Här kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter.länk till annan webbplats

Så här lång tid tar det innan bygg­lovet är klart

Det får som längst ta tio veckor att hand­­lägga ditt ärende enligt plan- och bygglagen. Tiden räknas från det att alla hand­­lingar, som behövs för att pröva ditt ärende, har kommit in till oss.

Du kan påverka handläggningstiden genom att

  • skicka in alla hand­­lingar som krävs
  • dina ritningar är tydliga och rätt ut­förda
  • din åtgärd följer detalj­­planen för om­rådet
  • vara snabb om vi begär att du ska skicka in kompletteringar.

Hand­­lägg­­nings­­tiden kan för­längas med tio veckor om ditt ärende behöver ut­­redas mer.

Vill du veta hur det går med ditt ärende?

Har du ansökt via e-tjänsten kan du enkelt följa var i processen ditt ärende befinner sig.

Logga in på www.vasteras.se/etjanstbygg och gå in under rubriken "Mina ärenden".

Så här gör du

Invänta vårt beslut

Du får bygglov och start­besked. Beslutet om bygglov kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Observera nya regler från 1 juli 2018 om när du får börja bygga. Du får börja bygga tidigast fyra veckor efter att bygg­lovet kun­gjorts. Under den här tiden har allmän­heten möjlig­het att över­klaga lovet. Om du börjar bygga trots att beslutet har över­klagats, gör du det på egen risk i och med att lovet kan bli upp­hävt.

Här ser du när ditt bygglov har kungjorts på Post- och Inrikes Tidningars webbplats.länk till annan webbplats

Läs mer om startbesked.

Så här gör du

Att tänka på under byggtiden

Under byggtiden är det viktigt att du följer de handlingar och ritningar som du har lämnat in. Ifall du behöver göra avsteg från dessa måste du kontakta din handläggare.

Så här gör du

Ansök om ett slutbesked

När du har byggt klart behöver du bland annat skicka in undertecknad kontrollplan. Först när du har fått ditt slutbesked kan du börja använda din nya byggnad.

I ditt start­besked står det vilka handlingar som krävs för att du ska få ett slut­besked.

Ansök om slutbesked med den här blanketten.Word

Läs mer om slutbesked.

Kontakta oss

Bygglots

Bygglots på Kontaktcenter hjälper dig med bygglovsrelaterade frågor såsom nybyggnation, ändringar, rivningar, detaljplanebestämmelser och mycket annat.

Öppettider: vardagar 07.30-17.00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Hjälpte informationen på denna sida dig?