Visa sökformulär

Altandäck upphöjt en meter eller mer

Du kan behöva ansöka om bygglov om din altan kommer att ligga högre än en meter över marknivån och/eller om den i hög grad kommer att påverka utseendet på din huvudbyggnad.

Så här gör du

Så här gör du

Så här ser processen ut för dig som bor inom detaljplanerat område och ännu inte utnyttjat hela din byggrätt för fastigheten. Om du bor utanför detaljplanerat område, ta kontakt med vår Bygglots för att få veta vad som gäller. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på denna sida.

Är du osäker på vad som gäller för ditt område?

Hitta detaljplaner inom Västerås kommun.

Så här gör du

Samla in fakta och planera

Innan du påbörjar ditt projekt är det viktigt att du tar reda på så mycket som möjligt. Läs därför igenom hela sidan innan du börjar. Då har du också lättare att planera din budget och tidplan samt förstå ditt ansvar under processen.

Regler för upphöjd altan/däck

Är altanen upphöjd en och en halv meter över marknivån ska du alltid ansöka om bygglov. Är den upphöjd mellan en meter och en och en halv meter kan bygglov komma att krävas. Det beror på många faktorer som exempelvis storlek och utformning samt närhet till andra byggnader eller tomtgräns. Kontakta Bygglots för mer information.

Du kan behöva ta hänsyn till följande:

Så här gör du

Förbered dina handlingar

Innan du kan skicka in din ansökan behöver du förbereda eller beställa följande hand­­lingar:

(Samtliga länkar öppnas i nytt fönster)

Så här gör du

Skicka in din ansökan

När du är klar med alla dina handlingar är det dags att skicka in din ansökan.

Saknar du Bank-ID?

Ladda ner och skriv ut blankett för ansökan om bygglov.Word

Här kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter.länk till annan webbplats

Så här lång tid tar det innan bygg­lovet är klart

Det får som längst ta tio veckor att hand­­lägga ditt ärende enligt plan- och bygglagen. Tiden räknas från det att alla hand­­lingar, som behövs för att pröva ditt ärende, har kommit in till oss.

Hur lång tid det tar att hand­­lägga din an­sökan beror på

  • om du har skickat in alla hand­­lingar som krävs
  • kvalitéten på de hand­­lingar du har lämnat in, om de är skal­­enliga samt om de är tydliga och rätt ut­förda
  • om bygg­­nads­­nämn­den behöver ta be­slut om ditt ärende
  • om ärendet strider mot detalj­­planen för om­rådet eller om vi be­höver kon­takta grannar eller andra be­rörda
  • vilken tid på året du an­söker om bygg­lov.

Hand­­lägg­­nings­­tiden kan för­längas med tio veckor om ditt ärende behöver ut­­redas mer.

Så här gör du

Invänta vårt beslut

Du får bygglov och start­besked. Beslutet om bygglov kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Observera nya regler från 1 juli 2018 om när du får börja bygga: Du får börja bygga tidigast fyra veckor efter att bygg­lovet kun­gjorts på Post- och Inrikes Tidningar. Under denna tid har allmän­heten möjlig­het att över­klaga lovet. Om du börjar bygga trots att beslutet har över­klagats, gör du det på egen risk i och med att lovet kan bli upphävt.

Här ser du när ditt bygglov har kungjorts på Post- och Inrikes Tidningars webbplats.länk till annan webbplats

Läs mer om startbesked.

Så här gör du

Att tänka på under byggtiden

Under byggtiden är det viktigt att du följer de handlingar och ritningar som du har lämnat in. Ifall du behöver göra avsteg från dessa måste du kontakta din handläggare.

Så här gör du

Ansök om ett slutbesked

När du har byggt klart behöver kontroller göras innan du får börja använda byggnationen. Först när du har fått ditt slutbesked kan du börja använda din nya byggnad.

Läs mer om slutbesked.

Kontakta oss

Bygglots

Bygglots på Kontaktcenter hjälper dig med bygglovsrelaterade frågor såsom nybyggnation, ändringar, rivningar, detaljplanebestämmelser och mycket annat.

Öppettider: vardagar 07.30-17.00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Hjälpte informationen på denna sida dig?