Attefallstillbyggnad

Om du vill bygga en attefallstillbyggnad som är maximalt 15 kvadrat­meter stor behöver du skicka in en an­mälan. Tänk på att du måste invänta vårt startbesked innan du börjar bygga.

Så här gör du

Så här gör du

Så här ser processen ut för dig som bor inom detaljplanerat område och ännu inte utnyttjat hela din byggrätt för fastigheten. Om du bor utanför detaljplanerat område, ta kontakt med vår Bygglots för att få veta vad som gäller.

Kontaktuppgifter till Bygglots

Är du osäker på vad som gäller för ditt område?

Hitta detaljplaner inom Västerås kommun

Så här gör du. Steg 1

Samla in fakta och planera

Innan du påbörjar ditt projekt är det viktigt att du tar reda på så mycket som möjligt. Läs där­för igenom hela sidan innan du börjar. Då har du också lättare att planera din budget och tid­plan samt förstå ditt ansvar under processen.

Regler för attefallstillbyggnad

En attefallstillbyggnad får vara högst 15 kvadrat­meter brutto­area. Höjden till taknock får som mest vara lika hög som byggnaden du bygger till, inte högre. Den ska också placeras minst 4,5 meter från tomtgräns. Du får placera den närmare tomtens gräns om berörda grannar tillåter det. Blankett för medgivande hittar du här nere.

Blankett för medgivande från granne vid attefallsåtgärd Word, 210 kB.

Du kan även behöva ta hänsyn till följande:

Vid byggnationer som kräver installation av vatten eller avlopp, vänligen kontakta bygglots för mer information.

Områden där det krävs bygglov för attefallsåtgärder

Den nya lov­be­frielsen gäller dock inte på vissa bygg­nader eller inom vissa bygg­nads­om­råden. Det är när bygg­nader är särskilt värde­fulla ur historisk, kultur­historisk, miljö­mässig eller konst­närlig syn­punkt. Eller när de ligger inom sådana om­råden. I dessa om­råden ska du söka bygg­lov som vanligt.

Ta reda på om din tomt ligger i ett skyddat område på sidan K-märkta hus och byggnadsvård

Så här gör du. Steg 2

Förbered dina handlingar

Innan du kan skicka in din anmälan behöver du förbereda eller beställa följande hand­­lingar:

  • Situationsplan där den nya tillbyggnaden är inritad
  • Ritningar, fasad- och planritning, samt ritning med sektioner, som även visar be­fintliga och nya mark­linjer
  • Information om material och färg på tak och fasad (lämnas i ansökan)
  • Förslag till kontrollplan
  • Vid byggnation som hamnar närmare än 4,5 meter från tomtgräns krävs även grannens medgivande.

Du kan ofta utgå från äldre ritningar som finns i vårt bygglovsarkiv när du ska ta fram eller göra ritningar till ditt projekt.
Bygglovsarkivet

Checklista för dig som ska göra en attefallstillbyggnad Word, 48.4 kB.

Så här gör du. Steg 3

Skicka in din anmälan

När du är klar med alla dina handlingar är det dags att skicka in din an­mälan. Använd vår e‑tjänst om du har en e-legitimation, såsom Bank-ID. Om du saknar e‑legitimation kan du fylla i en ansökningsblankett som du postar till oss.

Du kan sedan följa ditt ärende och se hur långt det har kommit via webben. Har du angivit en e‑post­adress kommer all vår kommunikation med dig att ske via den.

Saknar du e‑legitimation?

Blankett för anmälan om attefallsåtgärd Word, 234 kB.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

Vill du veta hur det går med ditt ärende?

I tjänsten Mina byggärenden kan du enkelt följa var i processen ditt ärende befinner sig.

Behöver du komplettera din anmälan?

Har du fått ett meddelande om att det saknas handlingar för att vi ska kunna fortsätta arbeta med din anmälan? Här kan du skicka in de handlingar vi behöver ha.

Så här gör du. Steg 4

Invänta ett startbesked

Först när du har fått vårt start­besked får du börja bygga.

Information om startbesked

I ditt start­besked står det vilka handlingar du ska skicka in för att du ska kunna få ett slut­besked.

Så här gör du. Steg 5

Att tänka på under byggtiden

Under bygg­tiden är det viktigt att du följer de hand­lingar och ritningar som du har lämnat in. Om du be­höver göra av­steg från dessa måste du kontakta din hand­läggare.

Så här gör du. Steg 6

Ansök om ett slutbesked

När du har byggt klart behöver kontroller göras innan du får börja använda byggnationen. Först när du har fått ditt slutbesked kan du börja använda din nya byggnad.

I ditt start­besked står det vilka handlingar du ska skicka in för att du ska få ett slut­besked.

Information om slutbesked

Kontakta oss

Bygglots

Bygglots på Kontaktcenter hjälper dig med bygglovsrelaterade frågor såsom nybyggnation, ändringar, rivningar, detaljplanebestämmelser och mycket annat.

Öppettider: Vardagar 08.00-16.30

E-post: kontaktcenter@vasteras.se Telefonnummer: 021‑39 00 00, knappval 3

kontaktcenterbygg@vasteras.se