Visa sökformulär

Av­gifter och taxa i processen för byggprojekt

Så här gör du

Avgifter för vissa delar i bygglovsprocessen

För de flesta åtgärder som kräver bygg­lov är av­giften beroende av åt­gärdens om­fattning. Det gäller även för mark­lov och riv­nings­lov. Det är därför inte möjligt att ange en exakt avgift för olika åt­gärder som kräver lov. Däremot har vi några exempel för vissa åt­gärder där du kan se unge­fär vad av­giften blir. För att få hjälp med övriga av­gifter kan du ta kontakt med vår Bygglots.

Exempel på avgifter för bygglov

Om det du vill bygga avviker från detaljplanens regler kan avgiften öka med 20 procent. Det läggs också till en fast avgift på 2 500 kronor.
Observera att det kan tillkomma kostnader för ditt bygglov. Priserna här är bara vägledande exempel.

För enbostadshus

 • Area 120 kvadrat­meter, inklusive garage. Inom detalj­planerat område. Utan avvikelse från detalj­planen.
  Avgift 18 000 kronor.
 • Area 180 kvadrat­meter, inklusive garage. Inom detalj­planerat område. Utan avvikelse från detalj­planen.
  Avgift 24 000 kronor.
 • Area 180 kvadrat­meter, inklusive garage. Inom detalj­planerat område. Med avvikelse från detalj­planen.
  Avgift mellan 28 000 – 30 000 kronor.
 • Area 240 kvadrat­meter, inklusive garage. Inom detalj­planerat område. Utan avvikelse från detalj­planen.
  Avgift 30 000 kronor.

För garage

 • Fristående garage på högst 35 kvadrat­meter. Utan avvikelse från detaljplanen. Avgift 6 000 kronor.

För eldstad

 • Installation av eldstad och rökkanal 1 400 kronor.

För attefallsåtgärder

 • Attefalls komple­ment­byggnad på högst 25 kvadrat­meter.
  Avgift 2 900 kronor.
 • Attefalls bostads­hus på högst 25 kvadrat­meter.
  Avgift 4 800 kronor.
 • Attefalls till­byggnad på högst 15 kvadrat­meter.
  Avgift 3 600 kronor.

För uteplatser

 • Nybyggnad av inglasad ute­plats med arean 25 kvadrat­meter. Inom detalj­planerat om­råde. Utan avvikelse från detalj­planen. Avgift 7 500 kronor.
 • Inglasning av befintlig uteplats som har tak (och som har lov).
  Avgift 2 300 kronor.

För förhandsbesked vid nybyggnad på landet

 • Lokaliseringsprövning på landet. Avgift 11 160 kronor. Utöver den kan avgift för kommunicering tillkomma.

Avgifter för tjänster kopplade till bygglov

För dessa tjänster har vi fasta avgifter. De varierar lite beroende på vilken storlek tomten och byggnaden har.

 • Nybyggnadskarta 5 676 - 28 380 kronor.
 • Förenklad nybyggnadskarta 3 406 - 15 609 kronor.
 • Koordinatberäkning 1 135 - 4 541 kronor.
 • Husutstakning, grov 1 419 - 5 676 kronor.
 • Husutstakning, fin 1 703 - 6 811 kronor.
 • Lägeskontroll 1 703 - 5 676 kronor.

Hela listan med avgifter för tjänsterWord

Om avgifter och taxan

En taxa styr hur stora av­gifterna blir för olika åt­gärder och tjänster. Det kan till exempel vara för bygglov och anmälan. Eller för beställning av olika tjänster. Grun­den för beräk­ning­en anges i taxan och har olika beroenden. Ofta är arean på det du ska bygga avgörande för hur stor avgiften blir. För åtgärder där det inte finns fasta riktvärden för avgiften, räknas avgiften ut efter de förutsättningar som finns i varje enskilt ärende.

Av­gifterna får vara högst så stora att de täcker kommunens kostnad för sitt arbete.

Taxa för byggnadsnämndens verksamhetWord

Mer information om avgifter och taxan

Har du frågor om hur stor avgiften blir för det du ska bygga, är du välkommen att hör av dig. Vår Bygglots svarar på dina frågor om avgifter och taxan. Du hittar kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är kommun­fullmäktige som tar beslut om taxan för bygg­nads­nämndens verk­samheter. Taxan är kopplad till pris­bas­beloppet enligt lagen (1962:381) om allmän för­säkring. Pris­bas­beloppet räknas fram uti­från ändringar­na i det allmänna pris­läget. Den fast­ställs för ett helt kalender­år i taget.

Kontakta oss

Bygglots

Bygglots på Kontaktcenter hjälper dig med bygglovsrelaterade frågor såsom nybyggnation, ändringar, rivningar, detaljplanebestämmelser och mycket annat.

Öppettider: Vardagar 07:30-17.00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?