Visa sökformulär

Kontrollplan och kontrollansvarig vid bygg och rivning

Du som byggherre ska göra en kontrollplan för de bygg-, rivnings- och markåtgärder som kräver lov eller anmälan. Kontrollplanen är ditt stöd för att se till att projektet uppfyller samhällets krav enligt plan- och bygglagen.

Därför behöver du en kontrollplan

En kontrollplan är ett dokument som visar de kontroller som ska göras i samband med bygget. Ofta är den gjord som en checklista med ett antal kontrollpunkter som innehåller

 • vad som ska kontrolleras
 • vem som ska kontrollera
 • hur och när kontrollen ska göras,
 • mot vad kontrollens resultat ska jämföras
 • på vilket sätt resultatet ska redovisas

Kontrollplanen finns för att det du bygger ska bli så säkert som möjligt och följer de bestämmelser som gäller. I kontrollplanen samlar du all information om kontroller och intyg som ditt bygge kräver. Under projektets gång använder du dokumentet för att pricka av och se till att alla kontroller blir gjorda. Det visar att det du byggt uppfyller samhällets krav enligt plan- och bygglagen (PBL).

Om kontrollplan och dess innehåll, Boverketlänk till annan webbplats

Ansvaret för att ta fram en kontrollplan

När du gör ansökan om lov eller skickar in en anmälan blir du en så kallad byggherre. Det innebär att du har det yttersta ansvaret för att ta fram och skicka in en kontrollplan. Du ska också i många fall anlita en certifierad person som blir kontrollansvarig för byggnationen. Alla certifierade kontrollansvariga finns i en lista på Boverkets webbplats. Om du har en kontrollansvarig i ditt projekt är det den personen som tar fram kontrollplanen.

Den kontrollansvarige ska vara opartisk för att ge dig det bästa stödet i ditt byggprojekt. Undvik därför att anlita en person som jobbar på samma företag som det du anlitat för byggnadsarbetet.

På våra sidor om olika byggprojekt ser du om just ditt projekt kräver kontrollplan och kontrollansvarig. Finns ditt projekt inte med i listan kan du kontakta Västerås stads Bygglots som vet vad som gäller för just dig.

Lista med olika byggprojekt

Lista med certifierade kontrollansvariga, Boverketlänk till annan webbplats

Huvudregeln är att det ska finnas en eller flera kontrollansvariga för projekt som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan. Det kan till exempel gälla

 • nytt bostadshus
 • helt ny inglasad uteplats
 • attefallsbostadshus
 • större tillbyggnad
 • industrier och verksamhetslokaler
 • flerbostadshus
 • rivning av byggnad (i de flesta fall)

Det krävs ingen kontrollansvarig vid vissa enklare åtgärder, där du som byggherre kan uppfylla ditt ansvar utan stöd. Det kan till exempel gälla

 • åtgärder som inte kräver lov eller anmälan
 • små ändringar av en- eller tvåbostadshus
 • åtgärder på uthus, garage och andra små byggnader
 • åtgärder som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende
 • murar och plank
 • altandäck
 • glasa in befintlig uteplats eller balkong
 • garage eller carport
 • installera eldstad, vatten, avlopp eller ventilation
 • marklov för mindre markarbeten
 • parkeringsplatser (utomhus)
 • skyltar, vepor och ljusanordningar
 • transformatorstationer
 • uteservering
 • ändra tak eller fasad (byte av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial)
 • ändrat användningssätt

Tänk på att det fortfarande krävs att du gör och lämnar in en kontrollplan.

Så här jobbar du med kontrollplanen

 1. Fyll i en kontrollplan för ditt projekt. Du hittar en tom mall, exempel på ifyllda kontrollplaner och mer information om hur du gör längre ned på sidan.
 2. Skicka in ditt förslag till kontrollplan till oss på kommunen.
 3. Vi godkänner förslaget till kontrollplan i samband med startbeskedet.
 4. När projektet startar är det dags att börja fylla i kontrollplanen. Om du skickat in kontrollplanen digitalt så använder du dig av samma fil. Om du skickade in planen per post kan du hitta den som blivit godkänd i vår e‑tjänst Mina byggärenden. Under tiden du bygger prickar du eller den kontrollansvarige av att varje kontrollpunkt blivit gjord.
 5. När bygget är klart lämnar du in kontrollplanen till oss igen. Då ska alla kontrollpunkter vara klara och signerade, samt att du som byggherre ska ha skrivit under dokumentet.
 6. När kontrollplanen och övriga handlingar det står om i startbeskedet är inskickade och godkända av oss får du ett slut­besked. Först då får du börja an­vända din byggna­tion.

Mina byggärendenlänk till annan webbplats

Exempel och mall för kontrollplan

Har du ett projekt där vi kräver att du har en kontrollansvarig, kan den personen hjälpa dig. Till exempel om du ska bygga villa. Ska du själv ta fram ett förslag till kontrollplan har vi gjort ett antal exempel som du kan använda. Vi har också en helt tom mall du kan använda. I den kan du själv fylla på med kontrollpunkter som är relevanta för ditt projekt. Om du själv inte vet vilka punkter din kontrollplan ska ha behöver du ta hjälp av till exempel en vän som är kunnig, en byggkonsult eller en kontrollansvarig.

Om du har flera olika byggprojekt i samma ansökan, till exempel garage och mur, räcker det med en gemensam kontrollplan. I den lägger du in kontrollpunkter för de olika projekten.

Tom mall att fylla i som förslag till den kontrollplan du ska lämna inWord

Lista med exempel på kontrollplaner

Varje exempel är redan ifyllt med kontrollpunkter som behövs för olika byggprojekt. Om du ska göra något som inte matchar med något av exemplen, kan du använda ett exempel som grund och lägga till eller dra bort vissa kontrollpunkter. Här hittar du exempel för

Ställ frågor till vår Bygglots

Undrar du över något eller om du har frågor om kontrollansvariga, kontrollplaner och dess innehåll. Ta gärna kontakt med vår Bygglots på Kontaktcenter, så får du hjälp.

E-post kontaktcenter[a]vasteras.se eller telefon 021-39 00 00, knappval 3.

Komplettera din ansökan med en kontrollplan eller kontrollansvarig

Har du lämnat in en ansökan men inte lämnat in kontrollplan eller kontrollansvarig? Med hjälp av våra e-tjänster kan du lätt lämna in dessa uppgifter som då läggs in i din ansökan. För att använda tjänsterna behöver du ha e-legitimation, till exempel Bank-ID.

I e-tjänsten Anmäla kontrollansvarig kan du skicka in uppgifter om den kontrollansvarige du har anlitat.

Anmäla kontrollansvariglänk till annan webbplats

I e-tjänsten för kompletteringar kan du skicka in ditt förslag till kontrollplan.

Skicka in förslag till kontrollplanlänk till annan webbplats

Du kan också skicka in kontrollplan och kontrollansvarig med e-post eller vanlig post till

byggnadsnamnd[a]vasteras.se eller

Västerås stad
Byggnadsnämnden
Stadshuset
721 87 Västerås

Kontakta oss

Bygglots

Bygglots på Kontaktcenter hjälper dig med bygglovsrelaterade frågor såsom nybyggnation, ändringar, rivningar, detaljplanebestämmelser och mycket annat.

Öppettider: Vardagar 07:30-17.00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Hjälpte informationen på denna sida dig?