Visa sökformulär

Kontrollplan och kontrollansvarig vid bygg och rivning

Det ska finnas en kontrollplan och kontrollansvarig för de flesta bygg- och rivningsåtgärder. Det är viktigt att du bygger rätt och säkert. 

Du som ansöker har ansvaret

När du gör ansökan om lov eller skickar in en anmälan blir du en så kallad bygg­herre. Det innebär att du har det yttersta an­svaret för att ta fram och skicka in en kontroll­plan. Du ska också i många fall anlita en certifierad person som blir kontroll­an­svarig för bygg­na­tionen. Den kontroll­an­svarige ska vara opartisk för att ge dig det bästa stödet i ditt bygg­projekt. Und­vik därför att anlita en person som jobbar på samma före­tag som eller är släkt med den som utför byggnads­arbetet.

Det här gör en kontrollansvarig

Den personen ska hjälpa dig att ta fram en kontroll­plan vid de åtgärder där det krävs. Personen ser också till att kontroll­planen följs samt del­tar vid sam­råd, besiktningar och andra kontroller. Boverket har listat alla certifierade kontroll­an­svariga i Sverige.

Kontrollansvar, Boverketlänk till annan webbplats

Certifierade kontrollansvariga, Boverketlänk till annan webbplats

Kontrollplanen är ditt stöd att det blir rätt

En kontrollplan är ett dokument som visar de kontroller som ska göras i sam­band med bygget. Ofta är den gjord som en check­lista med ett antal kontrollpunkter. Längre ner på sidan hittar du en lista med olika exempel på kontrollplaner.

Därför behövs en kontrollplan

Kontrollplanen finns för att det du bygger ska bli så säkert som möjligt. Samt att det följer de bestämmelser som gäller. I kontroll­planen samlas all in­formation om kontroller och intyg som ditt bygge kräver. Under projektets gång används sedan dokumentet för att pricka av och se till att alla kontroller blir gjorda. Det visar att det du byggt eller uppfört uppfyller samhällets krav.

Ett förslag till kontrollplan måste finnas på plats senast innan vi kan lämna startbesked. Det vill säga innan du får börja bygga.

När byggnationen är klar ska du lämna in en ifylld kontroll­plan till oss, som du har under­tecknat. Den bygger på det fastställda förslag du lämnade in tidigare. Först då kan du få ett slut­besked, som innebär att du får börja an­vända byggna­tionen.

Kontrollplan och dess innehåll, Boverketlänk till annan webbplats

Så här används kontrollplanen i projektet

  1. Du lämnar in ett förslag till kontrollplan som har de kontrollpunkter som behövs för det du ska göra.
  2. Förslaget blir fastslaget av oss vid startbeskedet.
  3. Under tiden du bygger prickar du eller den kontrollansvarige av att varje kontrollpunkt blivit gjord.
  4. När bygget är klar lämnar du in kontrollplanen till oss igen. Då ska alla kontrollpunkter vara klara och signerade, samt att du som byggherre ska ha skrivit under dokumentet.

Så här tar du fram en kontrollplan

Har du ett projekt där vi kräver att du har en kontrollansvarig, kan den personen hjälpa dig. Till exempel om du ska bygga villa. Ska du själv ta fram ett förslag till kontrollplan har vi gjort ett antal exempel som du kan använda. Vi har också en helt tom mall du kan använda och själv fylla på med kontrollpunkter.

Tom mall att fylla i som förslag till den kontrollplan du ska lämna inWord

Lista med exempel på kontrollplaner

Varje exempel är redan ifyllt med kontrollpunkter anpassade för respektive åtgärd. Om du ska göra något, en åtgärd som inte matchar med något av exemplen, kan du använda en som grund och lägga till eller dra bort vissa kontroll­punkter. Här hittar du exempel för

Ställ frågor till vår Bygglots

Undrar du över något eller om du har frågor om kontrollansvariga, kontrollplaner och dess innehåll. Ta gärna kontakt med vår Bygglots, så får du hjälp.

Kontakta oss

Bygglots

Bygglots på Kontaktcenter hjälper dig med bygglovsrelaterade frågor såsom nybyggnation, ändringar, rivningar, detaljplanebestämmelser och mycket annat.

Öppettider: Vardagar 07:30-17.00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Hjälpte informationen på denna sida dig?