Visa sökformulär

Överklaga lov eller förhandsbesked

Om du vill överklaga ett beslut om lov eller förhandsbesked måste du göra det inom tre veckor från det att du har tagit emot (delgivits) beslutet.

Om du vill överklaga ett beslut om lov eller förhandsbesked måste du göra det inom tre veckor från det att du har tagit emot (delgivits) beslutet.

Om du är sakägare, men ändå inte delgivits beslutet, har du fyra veckor på dig att överklaga från det att beslutet har publicerats i Post- och inrikes tidningar. Därefter har bygglovsbeslutet vunnit laga kraft och går inte att överklaga.

I din överklagan ska du beskriva varför du tycker att beslutet ska ändras. Överklagan ska vara skriftlig.

Du ska skicka in din överklagan till byggnadsnämnden.

Västerås stad
Byggnadsnämnden
Stadshuset
721 87 Västerås

Besvärshänvisning för lovärenden, hur du gör när du överklagar Word, 1.3 MB.

Post- och inrikes tidningar Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Bygglots

Bygglots på Kontaktcenter hjälper dig med bygglovsrelaterade frågor såsom nybyggnation, ändringar, rivningar, detaljplanebestämmelser och mycket annat.

Öppettider: Vardagar 08.00-16.30

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3
Fyll i e-postadress eller telefonnummer om du vill att vi ska svara på ditt meddelande.


När du skickar in ditt meddelande kommer det att omvandlas till ett e-postmeddelande. E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.