Visa sökformulär

Av­gifter och taxor

Så här gör du

Avgifter för vissa delar i bygglovsprocessen

För de flesta åtgärder som kräver bygglov är avgiften beroende av åtgärdens omfattning. Det gäller även för marklov och rivningslov. Det är därför inte möjligt att ange en exakt avgift för olika åtgärder som kräver lov. För att få hjälp med en ungefärlig avgift kan du ta kontakt med vår Bygglots.

Avgifter för tjänster kopplade till bygglov

För dessa tjänster har vi fasta avgifter. De varierar lite beroende på vilken storlek tomten och byggnaden har.

  • Nybyggnadskarta 5 580 - 27 900 kronor.
  • Förenklad nybyggnadskarta 3 348 - 15 345 kronor.
  • Koordinatberäkning 1 116 - 4 464 kronor.
  • Husutstakning, grov 1 395 - 5 580 kronor.
  • Husutstakning, fin 1 674 - 6 696 kronor.
  • Lägeskontroll 1 674 - 5 580 kronor.

Här kan du läsa hela listan med avgifter för tjänster.Word

Om avgifter och taxan

En taxa styr hur stora av­gifterna blir för olika åt­gärder och tjänster. Det kan till exempel vara för bygglov och anmälan. Eller för beställning av olika tjänster. Grun­den för beräk­ning­en anges i taxan och har olika beroenden. Ofta är arean på det du ska bygga avgörande för hur stor avgiften blir. För åtgärder där det inte finns fasta riktvärden för avgiften, räknas avgiften ut efter de förutsättningar som finns i varje enskilt ärende.

Av­gifterna får vara högst så stora att de täcker kommunens kostnad för sitt arbete.

Länk till taxan för byggnadsnämndens verksamhet.Word

Mer information om avgifter och taxan

Har du frågor om hur stor avgiften blir för det du ska bygga, är du välkommen att hör av dig. Vår Bygglots svara på dina frågor om avgifter och taxan. Du hittar kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är kommun­fullmäktige som tar beslut om taxan för bygg­nads­nämndens verk­samheter. Taxan är kopplad till pris­bas­beloppet enligt lagen (1962:381) om allmän för­säkring. Pris­bas­beloppet räknas fram uti­från ändringar­na i det allmänna pris­läget. Den fast­ställs för ett helt kalender­år i taget.

Kontakta oss

Bygglots

Bygglots på Kontaktcenter hjälper dig med bygglovsrelaterade frågor såsom nybyggnation, ändringar, rivningar, detaljplanebestämmelser och mycket annat.

Öppettider: vardagar 07.30-17.00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?