Visa sökformulär

Om du inte följer reglerna

Om du påbörjar ditt bygge eller använder något utan att ha tillstånd till det tar Västerås stad ut en sanktionsavgift.

Du får inte påbörja en åtgärd som kräver bygglov, marklov, rivningslov eller anmälan innan du har fått ditt startbesked. Annars räknas det som svartbygge. Du får inte heller börja använda det du har byggt eller förändrat innan du fått ett slutbesked.

Byggsanktionsavgifter tas ut när du

 • Bygger nytt, bygger till, ändrar användningen av en byggnad eller utför andra lovpliktiga åtgärder utan att ha bygglov och startbesked
 • Uppför bygglovspliktiga anläggningar, till exempel murar och plank, utan att ha bygglov och startbesked
 • Börjar använda en byggnad eller anläggning innan du har fått ett slutbesked
 • River en byggnad utan att ha rivningslov och startbesked
 • Utför en åtgärd utan att ha marklov (schaktning, fyllning eller trädfällning) och startbesked
 • Påbörjar en anmälningspliktig åtgärd, till exempel att installera eller ändra anläggning för eldstad, vatten- och avlopp eller ventilation, utan att ha fått startbesked

Exempel på byggsanktionsavgifter

Vid nybyggnad eller tillbyggnad

Även om du har fått bygglov får bygget inte påbörjas innan du fått ett startbesked. Du får inte heller börja använda byggnaden eller tillbyggnaden innan du har fått ett slutbesked.

 • Att påbörja bygget av ett enbostadshus med bruttoarean 160 kvadratmeter utan att ha fått varken bygglov eller startbesked. Avgift 99 680 kronor.
 • Att påbörja bygget av en 60 kvadratmeter stor tillbyggnad av enbostadshus utan att ha fått varken bygglov eller startbesked. Avgift 32 480 kronor. Om du har fått bygglov men påbörjar bygget utan startbesked blir sanktionsavgiften hälften så stor.
 • Att börja använda ett bostadshus med bruttoarean 160 kvadratmeter utan att ha fått ett slutbesked. Avgift 19 936 kronor.
 • Att börja använda en 60 kvadratmeter stor tillbyggnad av ett enbostadshus utan att ha fått ett slutbesked. Avgift 6 496 kronor.

Vid rivning

 • Att påbörja rivning av ett enbostadshus med bruttoarean 160 kvadratmeter utan att ha fått ett startbesked. Avgift 57 792 kronor.

Vid anmälan

 • Att påbörja installation av en eldstad, till exempel braskamin, utan anmälan eller startbesked. Avgift 4 480 kronor. Om du har gjort en anmälan men påbörjat installationen utan startbesked blir sanktionsavgiften hälften så stor.
 • Att börja använda en eldstad utan att ha fått en slutbesked. Avgift 896 kronor. Observera att byggsanktionsavgifterna alltid beräknas för ditt enskilda fall. I exemplen ovan har endast några typfall räknats fram.

Vi måste ta ut byggsanktionsavgifter

Byggsanktionsavgifterna är reglerade i plan- och byggförordningen (Lag 2011:338). Vi i staden får bara i undan­tags­fall sänka eller låta bli att ta ut avgiften. Hur stor avgiften blir beror på vilket fel du har gjort och baseras på pris­bas­beloppet. Det är för år 2018, 45 500 kronor. Du kan som mest tvingas betala 2 275 000 kronor vilket motsvarar 50 pris­bas­belopp. Vi tar ut bygg­sanktions­avgiften även om du inte har gjort fel avsiktligt, utan på grund av slarv eller för att du inte känt till vilka regler som gäller.

Läs mer om byggsanktionsavgifter på Boverkets webblänk till annan webbplats

Kontakta oss

Bygglots

Bygglots på Kontaktcenter hjälper dig med bygglovsrelaterade frågor såsom nybyggnation, ändringar, rivningar, detaljplanebestämmelser och mycket annat.

Öppettider: Sommaröppet (24 juni-16 augusti) 07:30-16.00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Hjälpte informationen på denna sida dig?