Visa sökformulär

Mur, plank eller staket

Det är bland annat höjden på ditt bygge som avgör om du behöver söka bygglov eller inte. Likaså om det ligger nära tomtgräns eller i direkt anslutning till huset. Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller för olika åtgärder.

Bygglovsbefriade åtgärder

Följande åtgärder kräver varken bygglov eller anmälan.

 • Stödmur eller fristående mur, max 0,5 meter hög.
 • Staket, max 1 meter högt.
 • Häck eller annan växtlighet.
 • Stängsel och grindar som är helt genomsiktliga. Till exempel trådstängsel av flätad metalltråd.
 • Spaljé som är helt genomsiktlig och har en mycket gles konstruktion. Där syftet är att vara stöd för växtlighet.
 • Skyddad uteplats inom 3,6 meter från din bostad, tillåten maxhöjd på skyddet är 1,8 meter. Läs mer nedan.

Även om dessa åtgärder inte kräver bygglov, måste de stämma överens med gällande detaljplan. Är du osäker, kontakta gärna Bygglots.

Regler för skyddad uteplats

Du behöver inte söka bygglov om du vill bygga en uteplats med exempelvis en hög mur eller plank som skydd. Uteplatsen måste finnas inom 3,6 meter från bostadshuset. Höjden på skyddet får vara max 1,8 meter mätt från marken.

Om du bygger uteplatsen närmare än 4,5 meter från tomtgränsen behöver du ett medgivande från de grannar som berörs. Får du inte deras medgivande måste du söka bygglov. 

Regler vid vägar

Tänk på trafik­säkerheten vid korsningar och ut­farter. Alla sorters skydd, till exempel staket eller häck, som är högre än 80 centi­meter riskerar att skymma sikten.

Läs mer om regler för placering av staket, häckar och buskage i närhet av väg.

Ombonad uteplats med plank, vilostol och grönskande ormbunkar.

Åtgärder som kräver bygglov

 • Stödmur eller fristående mur, högre än 0,5 meter.
 • Staket eller plank som är högre än 1 meter. Vi vill helst undvika plank i villaområden då vi strävar efter en öppen och luftig miljö där. I villaområden kan växtlighet vara ett bättre insynsskydd. Men även då, så öppen och genomsiktlig som möjligt.
 • Skyddad uteplats (se ovan) som ligger närmare än 4,5 meter från tomtgräns, där berörda grannar inte gett sitt medgivande.

Läs mer nedan hur du gör för att ansöka om bygglov.

Så här gör du

Så här gör du

Så här ser processen ut för dig som bor inom detalj­planerat om­råde. Om du bor utanför detalj­planerat om­råde, ta kontakt med vår Bygglots för att få veta vad som gäller. Kontakt­upp­gifter hittar du längst ner på denna sida.

Är du osäker på vad som gäller för ditt område?

Hitta detaljplaner inom Västerås kommun

Så här gör du. Steg 1.

Samla in fakta och planera

Innan du påbörjar ditt projekt är det viktigt att du tar reda på så mycket som möjligt. Läs där­för igenom hela sidan innan du börjar. Då har du också lättare att planera din bud­get och tid­plan samt förstå ditt an­svar under processen.

Du kan behöva ta hänsyn till följande:

Så här gör du. Steg 2.

Förbered dina handlingar

Innan du kan skicka in din an­sökan be­höver du för­bereda eller be­ställa följande hand­lingar:

 • Situationsplan som visar var muren eller planket är placerad samt avstånd till tomtgräns.
 • Ritningar som visar hur muren eller planket ser ut samt dess storlek, material och färg. För stödmur redovisa befintliga och nya marklinjer.
 • Information om material och färg skrivs in i ansökan
 • Förslag till kontrollplan.

Checklista för dig som ska bygga mur, plank eller staket.Word

Så här gör du. Steg 3.

Skicka in din ansökan

När du är klar med alla dina handlingar är det dags att skicka in din an­sökan. Du som har e‑legitimation kan med för­del an­vända vår e-tjänst. Om du saknar e‑legitimation kan du göra din an­sökan med en blankett som du postar till oss.

Du kan sedan följa ditt ärende och se hur långt det har kommit via webben. Har du angivit en e‑post­adress kommer all vår kommunikation med dig att ske via den.

Saknar du e‑legitimation?

Ladda ner och skriv ut blankett för ansökan om bygglov.Word

Här kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Så här lång tid tar det innan bygg­lovet är klart

Det får som längst ta tio veckor att hand­­lägga ditt ärende enligt plan- och bygglagen. Tiden räknas från det att alla hand­­lingar, som behövs för att pröva ditt ärende, har kommit in till oss.

Du kan påverka handläggningstiden genom att

 • skicka in alla hand­­lingar som krävs
 • dina ritningar är tydliga och rätt ut­förda
 • din åtgärd följer detalj­­planen för om­rådet
 • vara snabb om vi begär att du ska skicka in kompletteringar.

Hand­­lägg­­nings­­tiden kan för­längas med tio veckor om ditt ärende behöver ut­­redas mer.

Vill du veta hur det går med ditt ärende?

I tjänsten Mina byggärenden kan du enkelt följa var i processen ditt ärende befinner sig.

Mina byggärenden.länk till annan webbplats

Så här gör du. Steg 4.

Invänta vårt beslut

Innan du får börja bygga måste du ha

 • fått bygglov
 • fått startbesked
 • inväntat eventuella över­klagan­den. Det betyder att du tidigast får börja bygga fyra veckor efter det att bygg­lovet har kun­gjorts. Det sker i Post- och Inrikes Tidningar. Under den tiden har allmän­heten möjlig­het att över­klaga lovet. Om lovet blir över­klagat får du efter dessa fyra veckor börja bygga. Arbetet sker då på egen risk i och med att lovet kan bli upp­hävt.

Här ser du när ditt bygglov har kungjorts på Post- och Inrikes Tidningars webbplats.länk till annan webbplats

Läs mer om startbesked.

I ditt start­besked står det vilka handlingar du ska skicka in för att du ska kunna få ett slut­besked.

Så här gör du. Steg 5.

Att tänka på under byggtiden

Under bygg­tiden är det viktigt att du följer de hand­lingar och ritningar som du har lämnat in. Om du be­höver göra av­steg från dessa måste du kontakta din hand­läggare.

Så här gör du.Steg 6.

Ansök om ett slutbesked

När du har byggt klart ska du bland annat lämna in en under­tecknad kontroll­plan och ansökan om slutbesked.

I ditt start­besked står det vilka handlingar du ska skicka in för att du ska kunna få ett slut­besked.

Ansök om slutbesked med den här blanketten.Word

Läs mer om slutbesked.

Kontakta oss

Bygglots

Bygglots på Kontaktcenter hjälper dig med bygglovsrelaterade frågor såsom nybyggnation, ändringar, rivningar, detaljplanebestämmelser och mycket annat.

Öppettider: Vardagar 07:30-17.00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Hjälpte informationen på denna sida dig?