Hundar och katter

Du som har hund eller katt ansvarar för att de behandlas väl och inte orsakar besvär eller stör dina grannar. Tänk också på att ta hänsyn till andra människors eventuella allergier. I Västerås råder koppeltvång. Det innebär att du alltid måste hålla din hund kopplad på offentliga platser, utom på kommunens hundrastgårdar. Hundbajset måste du plocka upp på samtliga offentliga platser.

För vem

Tänk på detta

Mer om katter 

Det finns ingen lag som förbjuder folk att släppa ut sin katt. Vill man slippa andras katter får man försöka stänga dem ute. Katt ska hållas under sådan tillsyn att den inte förorenar eller vållar skada inom offentlig plats. Enligt Västerås lokala ordningsföreskrifter ska en katt som vistas utomhus, om den inte är kopplad, antingen ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer eller vara märkt på annat sätt som möjliggör kontakt med ägaren.

Mer om hundar

Hundar ska skötas så att det inte blir olägenheter för människors hälsa. Det innebär bland annat att bajs från hundar ska plockas upp från gångbanor eller andra ställen där människor promenerar och även från gräsmattor inom parkmark. Hundar får inte vistas på allmänna badplatser eller på lekparker och ska hållas kopplade inom vissa områden. När en hund inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer eller vara id-märkt med synlig tatuering. Om du känner dig störd av någons hund eller katt är det oftast bäst att kontakta djurets ägare och berätta på vilket vis du blir störd.

Hundar ska hållas kopplade på följande platser:

 • Gator, väg, torg och gång- cykelbana
 • Offentliga platser innanför Cityringen
 • Perronger, väntsalar och biljetthallar i anslutning till Västerås Centralstation inklusive gångbron.
 • Följande motionsspår: Barkarö, Bjurhovda, Björnön, Bäckby, Dingtuna, Gryta, Hökåsen, Irsta, Pettersberg, Rocklunda-Rönnby, Råby, Skultuna, Tillberga och Wenströmska.
 • Kommunens begravningsplatser

Enligt bestämmelserna för stadens naturreservat ska hundar hållas kopplade inom områden, som berörs av bestämmelserna.

Så här gör du

Hundbad och hundrastgårdar 

Hundbad

I Västerås finns fyra hundbad. Ett ligger vid sydöstra delen av Öster Mälarstrand i närheten av Framnäsbadet. Det andra ligger söder om Björnöbadet, stranden bortom badbryggan. Det tredje ligger på sydöstra delen av Björnön och det fjärde ligger vid Gäddeholm.

Platserna är uppmärkta med skyltar.

Karta som visar hundbad i Västerås Pdf, 232.3 kB.

Hundar och katter får inte vistas på följande platser under tiden 15 april-30 september:

 • Framnäsbadet
 • Johannisbergsbadet
 • Lögarängsbadet
 • Lövuddens bad
 • Sundängens bad
 • Sandabadet
 • Björnöbadet
 • Sandstranden på Östra holmen
 • Gäddeholm (markerat hundbadområde finns)
Hundbadskylt
En hund är på väg att hoppa i vattnet från en brygga. 

Hundrastgårdar

På många allmänna platser måste du ha din hund kopplad men i rastgårdarna kan hundarna springa fritt. En annan tanke med hundrastgårdarna är att minska rastandet på till exempel lekplatser. Nu får i stället hundarna egna inhägnade ytor på ett antal platser.

I Västerås är det tekniska nämnden och kommunfullmäktige som beslutar om att anlägga hundrastgårdar. Vi har byggt rastgårdarna på områden där det finns många hundar. För att inte störa närboende försöker vi att placera gårdarna på visst avstånd till bostäder. Men eftersom Västerås är en stor stad finns det få platser med stora avstånd till bebyggelse. Det är därför viktigt att du som är hundägare visar hänsyn till de närboende. Självklart plockar du upp bajset efter dina hundar – både i och utanför rastgården.

Här finns hundrastgårdarna

 • Bäckby, intill Köpingsvägen
 • Sörängen, intill Ringduveskogen
 • Hammarby/Vetterstorp, intill Krumeluren
 • Centrum, Rudbecksparken
 • Önsta/Gryta, intill idrottsplatsen
 • Haga, intill Östra Utmarken.

Ordningsregler för hundrastgården

Visa hänsyn för de boende i området, tänk på att hunden kan störa när den skäller. Respektera att tystnad gäller 21.00‐08.00. Du är ansvarig för den hund du har tillsyn över i hundrastgården. Hundrastgården är till för hundar och hundägare. Plocka upp efter din hund. 

Felanmälan

Teknik- och fastighetsförvaltningen i Västerås stad kontrollerar regelbundet stängsel och liknande i hundrastgårdarna. Om du själv upptäcker något i hundrastgården som är trasigt eller behöver rättas till anmäler du det till Kontaktcenter eller via Felanmälan. 

Gör felanmälan

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se