Valborg

Valborgsmässoafton, eller ”valborg” som det ofta kallas, firas den sista april och är en årlig högtid som för många svenskar symboliserar intåget av våren och ljuset. Under högtiden tänds ofta eldar, vilket traditionellt står för att bränna upp det gamla och ge plats för det nya.

Valborg i Västerås

I år anordnar Västerås stad traditionsenligt valborgsfirande på Anundshög den 30 april. Mer information hittar du på Anundshögs egen webbplats.

Valborgsfirande på Anundshög

Eldning utomhus

Du behöver söka tillstånd hos Polisen för att anordna en offentlig tillställning, såsom ett valborgsfirande. Polisens tillstånd är inte kopplat till eldningen.

Eldning utomhus kräver i sig inget särskilt tillstånd och sker alltid på eget ansvar. Det är framförallt i torr väderlek i kombination med stark vind som elden kan vara svår att hantera. Då måste du vara extra försiktig eller inte elda alls.

Valborgsmässoeld

Tonåringar och alkohol

Valborg är en helg då många ungdomar dricker. Du som förälder kan påverka din tonårings alkoholkonsumtion i stor utsträckning. Det har visat sig att föräldrars attityd och förhållningssätt är en viktig faktor när det gäller ungas alkoholvanor.

Information om tonåringar och alkohol, Tonårsguiden

Ungdomar som sitter och pratar på en buss