Logotyp
Visa sökformulär

Solenergi

Här i Sverige fungerar solenergi väldigt bra. Vi har lika stor solinstrålning som länderna i norra Europa har. Dagens teknik gör den också väldigt effektiv, så det är en bra idé att satsa på solenergi.

Solenergi - vår mest miljövänliga energikälla

Genom att installera egna solpaneler på din fastighet blir du en del av om­ställningen till ett fossilfritt och håll­bart sam­hälle. Har du egna paneler vet du alltid vad ditt elpris kommer bli.

Sverige har bra sol­förutsättningar för sol­paneler och för att kunna ta tillvara sol­energi - den mest miljö­vänliga energi­källa vi har.

Under 2017 deltar Västerås stad i ett insatsprojekt om solpaneler, i regi av Energimyndigheten. Under året genomförs träffar för villaägare, men också personlig, oberoende energirådgivning för privatpersoner och studiebesök i solpanelspark. Vill du boka rådgivning? Kontaktuppgifter finns längre ned på sidan.

Solpaneler på taket till ett enbostadshus

Solvärme ger varmvatten och värmer ditt hus

Det finns två begrepp när man pratar om solenergi, dels solvärme och solel. Vi ska lite kort förklara vad de betyder.

Solenergi kan användas till produktion av värme. Då har du solfångare på eller i an­slutning till ditt hus. Med hjälp av sol­fångare kan du dels få varm­vatten och dels värma upp ditt hus. Hur mycket värme du får ut beror på hur stora sol­fångare du har och vilket system du har valt.

Solvärme är ett bra komplement till andra former av upp­värmning. Sol­värme fungerar bäst i kombination med en panna för ved eller pellets. Även andra kombinationer med värme­pump och el­panna kan vara en bra lösning.

Solvärmen kan ge cirka hälften av det varm­vatten som en normal familj gör av med på ett år. Ett tips är att passa på att in­vestera i sol­värme när du ska byta varm­vatten­beredare. Då blir mer­kostnaden för sol­värmen som lägst.

Länk till Energimyndighetens webbplats om solvärme.länk till annan webbplats

Solceller producerar el

Genom solceller kan du producera din egen el. Sol­cellerna sitter samman­kopplade till en så kallad solpanel. Sol­panelen har du på ditt hus eller fri­stående på marken. Som fastighets­ägare kan du få ett ekonomiskt stöd för att sätta upp sol­celler. Stödet är statligt och administreras av länsstyrelsen.

Länk till Energimyndigheten webbplats om solceller.länk till annan webbplats

Länk till Energimyndighetens webbplats om solenergi.länk till annan webbplats

Länk till Svensk solenergis webbplats.länk till annan webbplats

Solceller producerar el

Genom solceller kan du producera din egen el. Sol­cellerna sitter samman­kopplade till en så kallad solpanel. Sol­panelen har du på ditt hus eller fri­stående på marken. Som fastighets­ägare kan du få ett ekonomiskt stöd för att sätta upp sol­celler. Stödet är statligt och administreras av länsstyrelsen.

Länk till Energimyndigheten webbplats om solceller.länk till annan webbplats

Länk till Energimyndighetens webbplats om solenergi.länk till annan webbplats

Länk till Svensk solenergis webbplats.länk till annan webbplats

Solkartan visar hur solen strålar

Ta hjälp av sol­kartan för att se om ditt hus får till­räck­ligt med sol. Kartan visar hur stor sol­in­strålningen är på olika bygg­nader. Du ser hur mycket sol­energi som strålar in på väggar och tak samt hur väl byggnaden lämpar sig för sol­paneler.

Här hittar du solkartan.länk till annan webbplats

Kartbild som visar Solkartan
Så här gör du

Vill du veta mer?

Få information och råd innan du börjar installera

Innan du sätter upp sol­fångare eller sol­celler är det bra att få veta vad du ska tänka på. Prata med vår energi- och klimat­rådgivare.

 • Zandra Camber på telefon 021-39 25 71 eller
 • Per Eriksson på telefon 021-39 25 75
 • Du kan också skicka e-post, det gör du till energiradgivning[a]vasteras.se.

Här beskriver vi lite kort vad du ska tänka på.

Producera din egen el med solceller

Om du vill producera egen el är det viktigt att tänka på

 • var du har möjlighet att placera solpaneler
 • om det är risk för skuggning
 • i vilket skick ditt tak är
 • vilken storlek det är på fastighetens elsäkring.

Så här gör du

Ta kontakt med en installatör. Tänk igenom vilken storlek på an­läggningen du behöver och var den ska placeras. Kolla upp om du behöver bygg­lov. Ta kontakt med elnäts­bolaget i god tid.

 • Du kan välja att söka solcellsstöd eller använda ROT-avdraget för din sol­cells­in­stallation. Det går inte att ut­nyttja båda.
 • När din anläggning är klar skickar din elinstallatör in en färdig­anmälan till nät­bolaget. Elnätsbolaget gör eventuellt ett mätar­byte så att den nya el­mätaren klarar av att mäta både in­matning och uttag från el­nätet.
 • För mer information om moms och skatte­regler se Skatte­verkets webb­plats.
 • Skriv avtal med ett elhandelsbolag som vill köpa din solel.

Alla som har mikroproduktion av för­ny­bar el får en skatte­reduktion för den el som matas ut på nätet. Den är på 60 öre per kilo­wattimme. Det började gälla 1 januari 2015.

Länk till Energimyndighetens webbplats om solceller.länk till annan webbplats

Länk till Skatteverkets information om mikroproduktion av förnybar el.länk till annan webbplats

Installera solfångare för solvärme

När du ska köpa en an­läggning för sol­värme bör du först fundera på

 • vad du har för uppvärmningssystem
 • var du har möjlighet att placera solfångare
 • i vilket skick ditt tak är.

Kom också ihåg att kolla upp om din an­läggning kräver bygg­lov.

Länk till Energimyndighetens webbplats om solvärme.länk till annan webbplats

Det kan krävas bygglov för dina solfångare och solceller

Normalt krävs det inte bygglov för sol­fångare eller sol­paneler som ligger i takfallet på en­bostads­hus. Det vill säga att de följer samma linje som taket, utan att sticka upp eller vinklas från tak­ytan.

Solpaneler som du sätter på marken kräver inte heller bygg­lov.

Du behöver bygg­lov för dina sol­paneler om

 • de ska vinklas upp från taket.
 • de ska sitta på fasaden. Till exempel på en balkongfront.
 • byggnaden de ska sitta på har kultur­historiskt eller kultur­miljö­mässigt bevarande­värde.

Är du osäker om det krävs bygg­lov, hör av dig till Kontaktcenter.

E-post kontaktcenter[a]vasteras.se

Telefon 021-39 00 00 knappval 3

Du kan få ekonomiskt stöd för solceller

Alla typer av fastighetsägare kan få del av det statliga stödet. Det vill säga såväl företag och offentliga organisationer, som privat­personer. Företag kan få som mest 30 procent och övriga högst 20 procent av installations­kostnaden. 

Det är på Energimyndigheten du gör din an­sökan. Sen är det läns­styrelsen som be­handlar an­sökningarna.

Länk till Energimyndighetens webbplats för ansökan om stöd för solceller.länk till annan webbplats

Du kan även läsa mer på länsstyrelsens webbplats om stöd till solceller.länk till annan webbplats

Vem ansvarar för anslutningen till elnätet?

Beroende på var i kommunen du bor är det Mälarenergi eller Vattenfall som äger elnätet. De an­svarar för an­slutningen till el­nätet av din an­läggning.

Besök en solpark

Är du sugen på att besöka eller veta mer om Nordens största solföljarpark? Längs med E18, mellan Västerås och Enköping finns en stor solcellspark. Den visas för grupper efter för­frågan. Hör av dig till din energi- och klimat­rådgivare.

E-post energiradgivning[a]vasteras.se

Telefon 021-39 25 71

Solföljare på rad

Bild från solparken utanför Västerås

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stadens energi- och klimatrådgivare som bland annat arbetar med att ge tips och råd om sol­energi.

Mälarenergi och Vattenfall har hand om elnätet.

Kontakta oss

Energi- och klimatrådgivning

Opartisk och kostnadsfri rådgivning i energi- och klimatfrågor.

Telefon: Zandra Camber 021-39 25 71 och Per Eriksson 021-39 25 75. Det går också bra att skicka e-post, det gör du till energiradgivning[a]vasteras.se. eller i e-postformuläret i rutan Kontakta oss.

Kontaktcenter för bygg och miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: 7.30-17.00.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Det här händer i Västerås

Just nu finns det inga evenemang att visa här. Klicka på fler händelser för att se hela kalendern.

Nytt i Västerås

 • Ombyggnad av Röda torget skjuts upp

  Tekniska nämnden avvaktar med att bygga om Röda torget till cirkulationsplats. Många intressenter berörs och många synpunkter har kommit in under remisstiden. Därför vill tekniska nämnden undersöka om...

 • Lyft för trähusbygge på Öster Mälarstrand

  På torsdagsmorgonen började företaget K2A att montera sitt hyreshus i trä på Öster Mälarstrand. Som en jättelik byggsats lyftes den ena modulen efter den andra och staplades på det som så småningom sk...

 • Rödlistade musslor tas omhand i Västerås hamn

  Under tisdagen den 31 oktober och onsdagen den 1 november tar Västerås stad tillsammans med en miljökonsult upp flera typer av musslor vid vågbrytaren vid kajen i hamnen. Arbetet är en av de förbereda...

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?