Logotyp
Visa sökformulär

Uppvärmning

Bor du i villa eller annat enfamiljshus? Då måste du antagligen betala för uppvärmningen av huset själv. Du kan spara mycket pengar och energi genom att göra kloka val för uppvärmningen. Samtidigt bidrar du till en minskad påverkan på miljön. På den här sidan hittar du flera smarta tips.

I undersidor hittar du mer information om några vanliga former för upp­värmning. Där kan du läsa mer om värme­pumpar, ved- och pelletseldning och fjärr­värme.

Det kostar ganska mycket att värma upp ett hus, och du kan välja bland fler olika sätt. Vilket du väljer på­verkar både din energi­för­bruk­ning, kostnader och miljön. Men det finns mycket du kan göra för att för­bruka så lite energi som möjligt, och ändå ha det varmt och skönt.

Ny energimärkning förenklar val av uppvärmning för villan

Det är upp­värmning och varm­vatten som står för den största delen av energi­användningen i ett hushåll. Därför är det viktigt att göra ett bra val om hur huset ska värmas upp. Nu får du hjälp av en energi­märkning. Från och med den 26 september ska produkter för uppvärmning ha den här märkningen. Det är till exempel värme­pumpar, el- , olje- och gas­pannor, samt varm­vatten­beredare. Med hjälp av märkningen kan du jäm­föra olika produkter innan du gör ditt val. Läs mer på energi­myndig­hetens webb­plats. Du kan alltid prata med din energi- och klimat­rådgivare för att få hjälp och råd.

Länk till sidan om Energimyndighetens webbplats om energimärkning.länk till annan webbplats

Isolering och vanor påverkar din förbrukning mest

Börja med att se över det som kallas klimat­skal. Det är fönster och dörrar, ytter­väggar, golv och isolering med mera. Du kanske ska isolera mer på vinden, eller sätta upp tät­nings­lister vid dörrar och fönster så att inte värmen för­svinner ut. Husets ventila­tion på­verkar också energi­för­bruk­ningen. Fundera också på vilka vanor du och övriga i familjen har. Är det någon som vill ha det väldigt varmt i sov­rummet? Eller någon som duschar varmt länge? Reser du bort en längre tid och ingen är i huset är det bra att sänka temperaturen.

Läs mer på sidan Klimatskal och ventilation.

Har du frågor kring upp­värmning av ditt hus är du alltid välkommen att kontakta oss på energi- och klimat­råd­givningen.

Om du ska bygga nytt hus

Du bör satsa på att ditt nya hus ska dra så lite energi som möjligt. Det finns nuför­tiden något som kallas låg­energi­hus, passiv­hus, och noll­energi­hus. Passiv­hus är hus som byggs med speciell teknik och isolering, så att du inte behöver något aktivt system för upp­värmning. Istället sker upp­värmningen genom att åter­vinna luften som går ut från huset, och bara genom att människor finns i huset. Genom kropps­värme, helt enkelt!

Länk till Passivhuscentrum i Alingsås.länk till annan webbplats

Det är husets läge och förut­sättningar som avgör vilket upp­värmnings­sätt du väljer. Till exempel, om huset ligger nära fjärr­värme­nätet eller om förut­sättningarna för berg­värme är bra. Även hus­hållets ekonomi, och intresse för drift och under­håll, spelar in.

Solenergi

Tror du att sol­energi bara är något för varma länder? Helt fel! Sol­energi är både effektivt och fungerar väldigt bra här i Sverige också. Energi­myndigheten har räknat ut att Sverige har lika stor solinstrålning som länderna kring Medelhavet. Det beror på att vi har så långa dagar under sommar­halvåret. Dagens teknik för sol­energi är väldigt effektiv.

Solenergi brukar delas upp i sol­värme och solel. Läs mer om hur du kan använda solens strålar på ett bra sätt.

Länk till Svensk solenergis webbplats.länk till annan webbplats

Länk till stadens sida om solenergi.

Solvärme

Solenergi kan användas till produktion av värme. Det är ett bra komplement till andra former av upp­värmning. En sol­värme­anläggning kan minska behovet med köpt energi med 2000-6000 kilo­wattimmar per år. Det gäller för en normal­villa och är beroende av system och storlek på sol­fångarna. Sol­värme fungerar bäst ihop med ved- eller pellets­panna. Även kombinationer med värme­pump och elpanna kan vara en bra lösning.

Solvärme kan svara för cirka hälften av en normal­familjs årliga behov av varm­vatten. Då används ett standard­system för sol­värme. I det systemet är fyra till sex kvadrat­meter sol­fångare anslutna till en varm­vatten­beredare. Beredaren kan ha mellan 200 till 300 liters volym.

Passa på att investera i sol­värme när du ändå ska byta varm­vatten­beredare. Då blir mer­kostnaden för sol­värmen som lägst! Ett annat utmärkt tillämpnings­område för sol­värme är upp­värmning av en pool eller annat mindre utom­hus­bad.

Länk till Energimyndighetens webbplats om solvärme.länk till annan webbplats

Solel - producera din egen el med hjälp av solceller

Genom solceller kan du producera din egen el. Sol­cellerna sitter samman­kopplade till en sol­panel. I dag finns det många olika leverantörer av sol­cells­paket med varierade topp­effekter.

Sedan 2009 finns ett statligt stöd för installation av sol­celler. Stödet riktas till alla typer av fastighets­ägare. Det vill säga såväl företag och offentliga organisationer, som privat­personer. Från och med den 1 januari 2015 är nivån för att få stöd maximalt 30 procent till företag och högst 20 procent till övriga. Stödet uppgår dock max till 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk topp­effekt. Förut­sättningen är då också att in­stallationen ska vara slutförd senast 31 december 2016.

Syftet med detta stöd är att bidra till om­ställningen av energi­systemet och till närings­livs­utveckling inom energi­teknik­området.

Stödet är ram­begränsat och räcker alltså bara så länge de avsatta pengarna räcker.

Läs mer om stödet och hur du an­söker på Energi­myndighetens webbplats i länken på nästa rad.

Länk till Energimyndighetens webbplats om solceller.länk till annan webbplats

Länk till Energimyndighetens webbplats om stöd till solceller.länk till annan webbplats

Vem äger elnätet?

Beroende på var i kommunen du bor är det Mälarenergi eller Vattenfall som äger elnätet. De ansvarar för anslutningen till elnätet av din anläggning.

Länk till Mälarenergis webbplats om anslutning till elnätet.länk till annan webbplats

Länk till Vattenfalls webbplats om anslutning till elnätet.länk till annan webbplats

Från och med 1 januari 2015 kan man få skattereduktion på 60 öre per kilowattimme för överskottsel som matas in på nätet.

Besök en solpark

Är du sugen på att besöka eller veta mer om Skandinaviens största solföljarpark? Längs med E18, mellan Västerås och Enköping finns en stor solcellspark. Den visas för grupper efter förfrågan. Hör av dig till dina energi- och klimatrådgivare.

Kolla om du behöver bygglov för din anläggning

Kom ihåg att ta reda på om du behöver söka bygglov för den solenergianläggning du har tänkt uppföra. Du kan prata med vår Bygglots på Kontaktcenter för att få svar på det.

Kontakta oss

Energi- och klimatrådgivning

Opartisk och kostnadsfri rådgivning i energi- och klimatfrågor.

Telefon: Zandra Camber 021-39 25 71 och Per Eriksson 021-39 25 75. Det går också bra att skicka e-post, det gör du till energiradgivning[a]vasteras.se. eller i e-postformuläret i rutan Kontakta oss.

Kontaktcenter för bygg och miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: 7.30-17.00.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Det här händer i Västerås

Just nu finns det inga evenemang att visa här. Klicka på fler händelser för att se hela kalendern.

Nytt i Västerås

  • Ombyggnad av Röda torget skjuts upp

    Tekniska nämnden avvaktar med att bygga om Röda torget till cirkulationsplats. Många intressenter berörs och många synpunkter har kommit in under remisstiden. Därför vill tekniska nämnden undersöka om det nuvarande förslaget är den bästa lösningen. Vi vill även vänta på delutredningen om kollektivtr...

  • Lyft för trähusbygge på Öster Mälarstrand

    På torsdagsmorgonen började företaget K2A att montera sitt hyreshus i trä på Öster Mälarstrand. Som en jättelik byggsats lyftes den ena modulen efter den andra och staplades på det som så småningom ska bli 116 hyreslägenheter. 

  • Rödlistade musslor tas omhand i Västerås hamn

    Under tisdagen den 31 oktober och onsdagen den 1 november tar Västerås stad tillsammans med en miljökonsult upp flera typer av musslor vid vågbrytaren vid kajen i hamnen. Arbetet är en av de förberedande steg i utvecklingsarbetet som pågår i hamnen.

Hjälpte informationen på denna sida dig?