Uppvärmning

Bor du i villa eller annat enfamiljshus? Då måste du antagligen betala för uppvärmningen av huset själv. Du kan spara mycket pengar och energi genom att göra kloka val för uppvärmningen. Samtidigt bidrar du till en minskad påverkan på miljön. På den här sidan hittar du flera smarta tips.

I undersidor hittar du mer information om några vanliga former för upp­värmning. Där kan du läsa mer om

Det kostar ganska mycket att värma upp ett hus, och du kan välja bland fler olika sätt. Vilket du väljer på­verkar både din energi­för­bruk­ning, kostnader och miljön. Men det finns mycket du kan göra för att för­bruka så lite energi som möjligt, och ändå ha det varmt och skönt.

Bidrag för småhusägare som vill spara energi

Från den 3 juli 2023 kan du som privatperson och bor småhus söka bidrag energi­­effektivisering. Det gäller småhus som i dag har uppvärmning med el eller gas.

Du gör ansökan hos Boverket och länsstyrelsen handlägger, tar beslut och svarar på dina frågor. Läs mer om förutsättningar och viktiga datum på deras webbplatser.

Bidrag för energieffektivisering i småhus, Länsstyrelsen i Västmanland

Bidrag för energieffektivisering i småhus, Boverket

Energimärkning förenklar val av uppvärmning för villan

Det är upp­värmning och varm­vatten som står för den största delen av energi­användningen i ett hushåll. Därför är det viktigt att göra ett bra val om hur huset ska värmas upp. Produkter för uppvärmning ska ha en energimärkning som kan vara till hjälp i ditt val mellan olika alternativ. Det är till exempel värme­pumpar, el- , olje- och gas­pannor, samt varm­vatten­beredare. Med hjälp av märkningen kan du jäm­föra olika produkter innan du gör ditt val. Läs mer på energi­myndig­hetens webb­plats. Du kan alltid prata med din energi- och klimat­rådgivare för att få hjälp och råd.

Information om energimärkning, Energimyndigheten

Isolering och vanor påverkar din förbrukning mest

Börja med att se över det som kallas klimat­skal. Det är fönster och dörrar, ytter­väggar, golv och isolering med mera. Du kanske ska isolera mer på vinden, eller sätta upp tät­nings­lister vid dörrar och fönster så att inte värmen för­svinner ut. Husets ventila­tion på­verkar också energi­för­bruk­ningen. Fundera också på vilka vanor du och övriga i familjen har. Är det någon som vill ha det väldigt varmt i sov­rummet? Eller någon som duschar varmt länge? Reser du bort en längre tid och ingen är i huset är det bra att sänka temperaturen.

Information om klimatskal och ventilation

Hand som vrider på ett reglage till ett värmelement.

Har du frågor kring upp­värmning av ditt hus är du alltid välkommen att kontakta oss på energi- och klimat­råd­givningen.

Så här når du oss på Västerås stads energi- och klimat­råd­givning

Om du ska bygga nytt hus

Du bör satsa på att ditt nya hus ska dra så lite energi som möjligt. Det finns nuför­tiden något som kallas låg­energi­hus, passiv­hus, och noll­energi­hus. Passiv­hus är hus som byggs med speciell teknik och isolering, så att du inte behöver något aktivt system för upp­värmning. Istället sker upp­värmningen genom att åter­vinna luften som går ut från huset, och bara genom att människor finns i huset. Genom kropps­värme, helt enkelt!

Det är husets läge och förut­sättningar som avgör vilket upp­värmnings­sätt du väljer. Till exempel, om huset ligger nära fjärr­värme­nätet eller om förut­sättningarna för berg­värme är bra. Även hus­hållets ekonomi, och intresse för drift och under­håll, spelar in.

Solenergi

Tror du att sol­energi bara är något för varma länder? Helt fel! Sol­energi är både effektivt och fungerar väldigt bra här i Sverige också. Energi­myndigheten har räknat ut att Sverige har lika stor solinstrålning som länderna kring Medelhavet. Det beror på att vi har så långa dagar under sommar­halvåret. Dagens teknik för sol­energi är väldigt effektiv.

Solenergi brukar delas upp i sol­värme och solel. Läs mer om hur du kan använda solens strålar på ett bra sätt.

Information om solenergi

Svensk solenergi

Vem äger elnätet?

Beroende på var i kommunen du bor är det Mälarenergi eller Vattenfall som äger elnätet. De ansvarar för anslutningen till elnätet av din anläggning.

Information om anslutning till elnätet, Mälarenergi

Information om anslutning till elnätet, Vattenfall

Kontakta oss

Energi- och klimatrådgivning

Opartisk och kostnadsfri rådgivning i energi-, klimat- och transportfrågor.

Per Eriksson, Emma Schreij och Emil Svensson når du på telefon 021‑39 25 00. Det går också bra att skicka e‑post, det gör du till:

energiradgivning@vasteras.se

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se