Visa sökformulär

Beställa ritningar och detaljplaner

Söker du äldre ritningar eller detaljplaner? Kanske är du mäklare eller vill bygga. Då kan vi hjälpa dig.

För vem

Så här gör du din beställning

Det här behöver vi veta för att kunna hjälpa dig

Det går fortare att ta fram de ritningar och handlingar du vill ha om vi får lite fakta av dig. Vi behöver få veta

 • fastighetsbeteckning eller
 • gatuadress
 • vilken sorts ritning eller handling du vill ha.

Beställ via e-post eller telefon

Gör din beställning, helst via e-post

 • kontaktcenter@vasteras.se
 • eller ring 021-39 00 00, knappval 3
 • du kan också använda kontaktformuläret nere i rutan Kontakta oss.

Kostar det något?

För utskrift och utlämning av ett fåtal handlingar tar vi inte betalt. Vid större mängd tar vi ut en avgift för själva hanteringen. För digital utlämning, som vi skickar med e-post, är det ingen kostnad. Vi skickar stora filen över en tjänst på internet.

Det här kan vi hjälpa dig med

Vårt arkiv innehåller en mängd ritningar och handlingar. Vi har även detalj­planer och allt som är kopplat till bygg­lov. Både äldre ritningar och lite nyare. Du kan få ta del av dessa. Det finns tyvärr ingen möjlig­het för dig att själv söka fram det du vill ha. Vi gör det åt dig när du hör av dig med en beställning.

Det här är några exempel på vad som finns i vårt arkiv

 • detaljplaner
 • situationsplaner
 • fasad- och planritningar
 • ritningar på byggnadskonstruktioner
 • ritningar på installationer av vatten, avlopp, ventilation
 • äldre nybyggnadskartor
 • lovbeslut för bygg-, mark- och rivningslov
 • övriga handlingar för lov.
Fasad- och sektionsritning från 1904

Fasad- och sektionsritning från 1904

Bra att veta om ritningarna i vårt arkiv

Vi har inte ritningar på allt, det är bra att veta. I vårt bygglovsarkiv finns enbart de handlingar och ritningar som är kopplade till någon form av ansökan om lov. Det är inte heller säkert att ritningarna visar hur verkligen ser ut i dag.

Vårt arkiv är digitalt

Vi har numera enbart digitala ritningar och handlingar i vårt arkiv. Vi har inga fysiska ritningar alls. De dokument som hör till ett bygglovsärende skannas och blir då digitala.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det här är byggnadsnämndens arkiv, även kallat bygglovsarkivet. I det finns ritningar, handlingar och beslut från tidigare sökta lov, främst bygg­lov. Vi har över en halv miljon ritningar från byggande drygt 100 år tillbaka i tiden. I arkivet har vi även alla detalj­planer för Västerås.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

E-post: kontaktcenter@vasteras.se Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3