Visa sökformulär

Tryckta kartor

 Vi på stadsbyggnadsförvaltningen producerar flera olika tryckta kartor. De flesta kartorna finns att köpa i stadshusentrén, bokhandeln och hos turistbyrån. Här är några exempel på de tryckta kartor vi producerar.

Västeråskartan

Du som behöver en innehållsrik karta i bra format ska välja Västeråskartan. Den är i skalan 1:15 000 och omfattar sådant som gatunamn, adresser, cykelvägar, parkeringsplatser, officiella byggnader, idrottsanläggningar och sevärdheter. Västeråskartans framsida täcker tätorten och har en detaljerad centrumdel. Baksidan redovisar kommunens övriga tätorter, en kommunöversikt, gatunamnsregister samt turistinformation.

Utgivningsår: 2015.

Format: 68 x 100 centimeter, hopvikt 12,5 x 22,5 centimeter.

Bild på stadskartan

Västerås Atlas (också kallad Taxikartan)

Västerås Atlasen är en kartbok i A5 med spiralbindning som gör den hållbar och enkel att bläddra i. Den vänder sig i första hand till trafikanter och består av 115 sidor med både översiktskartor i skalan 1:75 000 och detaljkartor i skalan 1:10 000 för tätort och serviceorterna. I atlasen finns också specialkartor över centrum, Björnön, Asköviken och Ängsön samt ett gaturegister.

Utgivningsår: 2018.

Format: 14,8 x 21 centimeter (A5).

Framsidesbild på kartan Västerås Atlas med texten Västerås Atlas kartbok för trafikanter

Utflyktskartan

Utflyktskartan täcker hela Västerås kommun och Mälaren söder om kommungränsen. Kartan trycks i färg och skalan är 1:50 000 (det vill säga att 1 cm på kartan är 500 m på marken). Underlaget till Utflyktskartan är Lantmäteriets Terrängkarta, där nio blad sammanställts för att ge en helhetsbild av kommunen. Förutom utflyktsinformation innehåller kartan en detaljerad redovisning av småvägar, stigar, skogar, åkrar, berg, byggnader, vägar, sjöar, vattendrag med mera. Få kartor innehåller så mycket lättläst information.

Utgivningsår: 2006.

Format: 87 x 97 centimeter samt nedvikt format 14,5 x 24 centimeter.

Västerås Stadskarta

Den stora stadskartan är framtagen för dig som behöver en mer fullständig men ändå översiktlig redovisning av fastighetsindelning, byggnader och gator i Västerås tätort. Kartan skrivs ut i färg i fyra A0-blad, som kan monteras som väggkarta med formatet 240 x 170 centimeter. Innehåller adresser, alla byggnader (utom mindre komplementbyggnader), fastighetsredovisning, markanvändning, gator och vägar, kraftledningar och mycket mera. Denna produkt säljs endast hos stadsbyggnadsförvaltningen.

Utgivningsår: Skrivs ut i samband med beställning.

Skalan är 1:5 000.

Kartan kan endast beställas hos stadsbyggnadsförvaltningen.

Priser och beställning

Om du vill beställa eller köpa kartor i allmänhet, ta kontakt med de som säljer dem. Våra återförsäljare är bland annat Stadshusentrén, bokhandlarna och Turistbyrån. När det gäller Västerås Stadskarta kan du beställa den genom Kontaktcenter.

Priset på våra kartor kan skilja lite beroende på var de säljs. Vill du veta vad våra kartor kostar, ta kontakt med våra återförsäljare.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: Vardagar 07:30-17.00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Hjälpte informationen på denna sida dig?