Visa sökformulär

Information om fastigheter

Vill du veta en fastighetsbeteckning eller en adress till en tomt? Vi hjälper dig med dina frågor om fastigheter.

Rådgivning

Du kan utan kostnad få uppgifter om olika fastigheter av Kontaktcenter. Det kan till exempel vara

  • fastighetsbeteckningar
  • fastigheters areal, det vill säga storleken
  • belastningar (någon form av nyttjanderätt) och andra rättigheter på marken
  • uppgifter om gemensamma anläggningar för flera fastigheter
  • uppgift om ortnamn.

För mer specifika fastighetsrättsliga frågor får du gärna höra av dig till stadsbyggnadsförvaltningen.

Vy över ett område med bostadshus

Våra övriga tjänster och produkter

Du kan även köpa olika tjänster. Det kan vara

  • kartor i tryckt och digital form
  • geografiska uppgifter
  • uppgifter om koordinater på gränspunkter/stompunkter.

Det finns även möjlighet att få utdrag ur förrättningsakter och detaljplaner.

Vårt Kontaktcenter hjälper dig hjärna. Både med frågor och att förmedla kontakten till stadsbyggnadsförvaltningen. Du når Kontaktcenter på följande sätt:

Telefon 021-39 00 00, knappval 3 eller e-post kontaktcenter[a]vasteras.se

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

I Sverige finns ett nationellt register över alla fastigheter. Där finns aktuella uppgifter om olika fastigheter. Det kan till exempel vara vem som äger en fastighet eller hur stor fastigheten är. Där står också om det finns rättigheter inskrivna på fastigheten. Självklart finns där också adressuppgifter. Fastighetsregistret skyddas av lag om fastighetsregister och personuppgiftslagen.

I Västerås stad är det stadsbyggnadsförvaltningen som arbetar med information om fastigheter.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: Vardagar 07:30-17:00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3





E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Hjälpte informationen på denna sida dig?