Visa sökformulär

Avgifter vid lantmäteriförrättning

Kostnaden för en förrättning beror på hur lång tid den tar och hur omfattande ärendet är. Vanligtvis debiterar vi med pris per timme, så kallat löpande räkning. I vissa fall kan vi erbjuda betalning med fast pris.

Arbetsinsatsen för olika ärenden skiljer sig åt och tar därför olika lång tid. Det beror på fastighetens innehåll. Om den har sam­fällig­heter, oklara fastighets­gränser, belastade rättigheter eller om den är belånad. Även behovet av mätning, att ha samman­träde samt ha sam­råd med andra myndigheter påverkar kostnaden.

Vi debiterar oftast på löpande räkning

Det normala är att vi använder oss av pris per timme. Då debiterar vi det antal timmar som vi har lagda ner på förrättningen. Du ser de olika timpriserna nere i punktlistan.

Ibland finns möjlighet att få fast pris

I vissa fall kan vi komma överens med dig som sökande om ett fast pris för din förrättning.

Inställd eller avvisad förrättning

Om en förrättning inte blir av kommer vi att debitera dig för det arbete som vi har lagt ner. Samma sak gäller om du väljer att dra tillbaka din ansökan om förrättning.

Timpriser och fasta priser

Dessa priser gäller från och med 1 januari 2021. Det gäller både timpriser och fasta priser.

Timpriser för handläggning

  • Förrättningslantmätare 1 500 eller 1 700 kronor per timme.
  • Biträdande handläggare 1 200 kronor per timme.
  • Kart- och mätningsingenjör 1 500 kronor per timme.

Åtgärder med fasta priser

I listan ser du först vilken åtgärd det gäller, sen fast pris, efter det vilket lagrum och i slutet eventuellt tillägg.

  • Avvisande av ansökan 3 600 kronor.
  • Registrering av andelstal 1 800 kronor enligt paragraf 24 a i anläggningslagen. Tillägg 600 kronor per fastighet utöver den första.
  • Beslut om anslutning 3 600 kronor enligt paragraf 42 a i anläggningslagen. Tillägg 600 kronor per fastighet utöver den första.
  • Godkännande av överenskommelse 3 600 kronor enligt paragraf 43 i anläggningslagen. Tillägg 600 kronor per fastighet utöver den första.

Så här betalar du

Vi skickar en faktura till dig när förrättningen är klar. Fakturan ska betalas inom 30 dagar. Det är ingen moms på avgiften. Alla förrättningstjänster är momsfria.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: Vardagar 07:30-17:00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Hjälpte informationen på denna sida dig?