Visa sökformulär

Riksintresse

Det finns vatten- och mark­områden som är nationellt betydelse­fulla. De brukar kallas riks­intresse. När ett område pekas ut som riks­intresse får det ett skydd. Det gäller mot åt­gärder som på­tagligt kan skada natur- eller kultur­miljön.

Boverket har det över­gripande ansvaret för områden med riks­intresse. Naturvårdsverket har ansvar för att peka ut områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv.

Boverkets webbplats om riksintresse.länk till annan webbplats

Naturvårdsverkets webbplats om riksintresse.länk till annan webbplats

Grusväg som går genom ett skogsområde

Debug

Tack för din återkoppling!
Berätta vad vi kan göra bättre på sidan. Vi kan tyvärr inte svara på dina synpunkter men de är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen. Använd våra kontaktuppgifter om du vill ha svar på en fråga.