Visa sökformulär

Välja giftfritt

Kemikalier är en del av vår vardag. Vi använder dem och träffar på dem så gott som dagligen. Läkemedel, rengöringsmedel, färger, bekämpningsmedel... Listan kan göras lång. Rätt använda gör de också nytta, men det gäller att hantera ämnena på rätt sätt. Återvinningscentralerna tar emot farligt avfall. Tänk på att giftiga ämnen kan finnas i produkter som möbler, elektronik och liknande. Kolla vad sakerna innehåller och välj de som är minst giftiga.

Därför tillsätts kemikalier

Kemiska ämnen tillsätts i olika produkter för att de ska få särskilda egenskaper, till exempel bli mjuka, eller lukta gott. Men många gånger är dessa tillsatser helt onödiga för funktionen. Här är några exempel på ämnen som kan vara onyttiga om de sprids:

 • Mjukgörande ftalater (i plastprodukter).
 • Vissa flamskyddsmedel (i textilier och ibland i elektronik).
 • Tungmetaller (krom, bly, kadmium med flera). Sådana kan finnas i skinnvaror, smycken batterier, färger.
 • Antibakteriella ämnen som silver (finns ibland i träningskläder och kylskåp), och triclosan (i deodoranter och tandkräm).

Kolla kandidatförteckningen

Det finns en lista som heter Kandidatförteckningen över ämnen som kan vara farliga eller skadliga, framförallt sådant som kan orsaka cancer eller störa fortplantningen. Det är den europeiska kemikaliemyndigheten, Echa, som har tagit fram listan. Se länk längre ner på sidan.

Myndigheterna Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen har också mycket mer information om giftiga, skadliga och onyttiga ämnen. Läs mer på deras webbplatser, se länkar längre ner på sidan.

Så här gör du

Våga fråga om innehållet i varorna

Som konsumenter kan vi alla bidra till att minska spridningen av giftiga ämnen genom att göra smarta och kloka miljöval. Våga ställ frågor när du köper något som du misstänker kan innehålla något giftigt! Om du ställer frågor och är en aktiv konsument, bidrar du till att företagen måste ta större ansvar och bli mer medvetna om de varor de säljer.

Alla företag som tillverkar eller säljer varor är ansvariga för att inte varorna är skadliga för människor och miljön. Därför måste de ha koll på vilka ämnen som ingår och arbeta för att få bort skadliga ämnen. Till exempel genom att göra egna kontroller. De måste också informera om vad varorna innehåller.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Västerås stads kommunfullmäktige har antagit en handlingsplan för hur Västerås stad ska minska den egna kemikalieanvändningen och arbeta för en giftfri miljö i Västerås. Handlingsplanen handlar främst om att Västerås stad ska minska användningen av farliga kemikalier i sin egen verksamhet, ställa krav vid upphandlingar, skydda barnen och öka kunskapen hos konsumenter.

I ett första steg ska förvaltningar och bolag inventera och dokumentera alla klassificerade kemikalier i sin verksamhet, och sedan arbeta med att ta bort de som bedöms som särskilt farliga. I arbetet med att minska exponeringen för farliga ämnen i barnens vardag ska en inventering av leksaker, möbler, köksredskap med mera som används i förskolemiljön göras och olämpliga material bytas ut. Staden ska också arbeta för att byggvaror och produkter som används vid renovering och nybyggnation av förskolor ska vara bättre ur kemikaliehänseende.

Konsumentvaror som används i hemmen är en del av källan till de farliga ämnen som västeråsarna utsätts för och som hamnar i miljön. Därför ska Västerås stad arbeta med tillsyn över butiker och informera konsumenter om hur de med aktiva val kan minska riskerna med kemikalier.

Det här händer i Västerås

 • Invigning av gångstråket vid Stadsträdgården

  Nu har vi gjort det möjligt att komma närmare Mälarstranden. Sitta ner en stund, koppla av och njuta av utsikten, grilla på anvisad grillplats, få en naturupplevelse, iaktta fågellivet – det är precis...

Nytt i Västerås

 • Stor sanering vid Oljevägen

  Nu inleds saneringen av två före detta oljedepåer vid Oljevägen. Det handlar om ett område på sammanlagt cirka 15 200 kvadratmeter (drygt två fotbollsplaner).

 • Ombyggnad av Röda torget skjuts upp

  Tekniska nämnden avvaktar med att bygga om Röda torget till cirkulationsplats. Många intressenter berörs och många synpunkter har kommit in under remisstiden. Därför vill tekniska nämnden undersöka om det nuvarande förslaget är den bästa lösningen. Vi vill även vänta på delutredningen om kollektivtr...

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?