Som ansvarsfull båtägare väljer du en miljövänlig bottenfärg och kör din båt på så kallad alkylatbensin. I Sverige finns det cirka
200 000 gamla tvåtaktsmotorer som släpper ut en stor del oförbränt bränsle i luft och vatten. Avgaserna och bränslet innehåller kolväten som är mycket skadliga för hälsan och miljön.