Logotyp
Visa sökformulär

Köldmedier

Köldmedier används i till exempel kyl- och frysskåp, brandsläckare, värmepumpar och luftkonditioneringsanläggningar. De omvandlar kyla till värme eller tvärtom. 

Vad är köldmedier?

Det finns flera olika ämnen som kan användas som köldmedier. Dessa har olika egenskaper, bland annat när det gäller miljöpåverkan. Vissa köldmedier bryter ner ozonskiktet och/eller bidrar till att växthuseffekten förstärks. Därför finns det regler om hur dessa ska hanteras.

Köldmedier används i luftkonditioneringsanläggningar.
För vem

För dig som har köldmedier

Har du utrustning som innehåller tre kilo köldmedium (HCFC, HFC) eller mer ska den kontrolleras regelbundet. Om anläggningen innehåller minst 10 kilo köldmedium ska du skicka en rapport till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen med uppgifter om anläggningen senast den 31 mars efterföljande år. Aggregat som innehåller mindre än 3 kilo köldmedium behöver inte räknas in i den totala köldmediemängden. Du som är verksamhetsutövare är ansvarig för att kontroll av aggregaten blir utförd.

Läs mer om köldmedier under Näringsliv och arbete.

Så här gör du

Så här gör du

För att säkerställa att köldmedieutrustningen är i bra skick krävs regelbundna läckagekontroller. Kontrollerna ska utföras av ett certifierat företag som utfärdar en kontrollrapport. Du hittar information om vem som är certifierad och som får utföra kontrollerna hos företaget INCERT som är ackrediterat av SWEDAC.

Årsrapportens innehåll

Du ska redovisa resultaten av de läckagekontroller som gjorts under kalenderåret i en årsrapport. I aggregatförteckningen ska det finnas information om utrustning som skrotats, konverterats eller installerats under föregående kalenderår. Rapport ska innehålla följande punkter:

 • operatörens organisationsnummer, postadress och faktureringsadress
 • adress och fastighetsbeteckning där utrustningen finns
 • den totala mängden köldmedier i utrustningen
 • den totala mängden påfylld köldmedium till följd av läckage
 • den totala mängden omhändertagna köldmedier
 • resultatet av utförda kontroller
 • datum för utförda kontroller
 • namn och kontaktuppgifter på den person och det företag som utfört kontrollerna

Du som är verksamhetsutövare ska underteckna rapporten och skicka den till: Miljö- och hälsokyddsförvaltningen, 721 87 Västerås.

Nya regler vid läckagekontroll

Från och med 2015 ska mängden anges i ton koldioxidekvivalenter (CO2e) istället för i kilo köldmedier. Läckagekontrollerna för varje aggregat ska följa den nya EU-förordningen, även kallad f-gasförordningen EU nr 517/2014länk till annan webbplats. En ny svensk förordning håller på att tas fram och kommer att ersätta den nuvarande svenska förordningen (2007:846) om fluorerande växthusgaser och oxonnedbrytande ämnen. Tillsvidare gäller den "gamla" svenska förordningen parallellt med den nya f-gasförordningen. Observera att den gäller bara där den inte står i strid med den nya f-gasförordningen.

Hur ofta läckagekontrollerna ska utföras bestäms av mängden ton koldioxidekvivalenter (CO2e). Vissa anläggningar ska kontrolleras med kortare intervall medan andra inte ska kontrolleras över huvud taget. Den certifierade kylfirman vet vad som gäller för din anläggning.

Skrotning av aggregat

Skrotning av aggregat får endast utföras av ett behörigt kylföretag. Du ska skicka en kopia av skrotningsintyget till Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, 721 87 Västerås.

Miljösanktionsavgifter

Om du inte skickar in din årsrapport eller om den kommer in för sent till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen får du betala en straffavgift till staten.

Så här mycket kostar det:

5000 kronor

Om ingen kontroll av aggregaten har skett föregående år.

1000 kronor

Om du kommer in med årsrapporten för sent.

5000 kronor

Om du inte anmäler nyinstallation av aggregat på 10 kg.

1000 kronor

Om läckagekontrollen inte är utförd inom angivet kontrollintervall.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygg och miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: 7.30-17.00.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Kontakt

Relaterade dokument

Det här händer i Västerås

Just nu finns det inga evenemang att visa här. Klicka på fler händelser för att se hela kalendern.

Nytt i Västerås

 • Lyft för trähusbygge på Öster Mälarstrand

  På torsdagsmorgonen började företaget K2A att montera sitt hyreshus i trä på Öster Mälarstrand. Som en jättelik byggsats lyftes den ena modulen efter den andra och staplades på det som så småningom ska bli 116 hyreslägenheter. 

 • Rödlistade musslor tas omhand i Västerås hamn

  Under tisdagen den 31 oktober och onsdagen den 1 november tar Västerås stad tillsammans med en miljökonsult upp flera typer av musslor vid vågbrytaren vid kajen i hamnen. Arbetet är en av de förberedande steg i utvecklingsarbetet som pågår i hamnen.

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?