Visa sökformulär

Klimatförändringar och miljö

Västerås stad vill skapa ett hållbart samhälle som kan ge västeråsarna ett gott liv. För att klara de ekologiska påfrestningarna på vår miljö behöver vi använda våra resurser mer effektivt än i dag. Miljöarbetet ställer också krav på en förändrad livsstil hos dig som lever och verkar i Västerås.

Minskade utsläpp av växthusgaser

Västerås stad ska bidra till att minska utsläppen av växthusgaser till atmosfären. Målet är att minska utsläppen med mer än 60 % per invånare till år 2020. Det är högre än målet för Sverige totalt, vilket ligger på 40 %. Vi har tagit fram ett ambitiöst klimatprogram och handlingsplan som beskriver hur detta ska gå till. Energiplanen är en del av klimatprogrammet. För kommunens egen verksamhet ska vi till exempel:

 • se till att våra byggnader blir energismarta
 • se över de tjänsteresor vi gör
 • se till att våra verksamheter får klimatsmartare matsedlar
 • underlätta för produktion av småskalig förnybar energi

Handlingsplanen innehåller också åtgärder som riktar sig till dig som lever och verkar i Västerås. Vi erbjuder rådgivning, utbildning och inspiration till klimatsmartare val i din vardag, både för företag och för dig som invånare. Kontakta våra klimat- och energirådgivare för att få råd. Kontaktuppgifter till dem hittar du längre ned på den här sidan.

Vill du få tips och råd om hur du ska göra för att leva lite mer hållbart?
Här har vi satt ihop några råd och tips.

Illustration som visar ett tåg och en cyklist

Illustration av Tobias Flygar

Reviderat klimatprogram 

Västerås stad har reviderat klimatprogrammet som beskriver hur Västerås kan bidra till att minska utsläppen av växthusgaser till atmosfären.

Programmet fokuserar främst på utsläpp från energi- och trafikområdet men även livsmedel som används i vår egen organisation finns med. Programmet omfattar både Västerås geografiska område och Västerås stad som organisation.

Det övergripande klimatmål som föreslås i programmet är en minskning av växthusgasutsläppen till 2020 med mer än 60 % per invånare jämfört med 1990. Till 2040 ska de samlade utsläppen av växthusgaser per invånare i Västerås vara nära noll.   

Alla berörs av åtgärderna i klimatprogrammet, både näringsliv, organisationer och du som invånare och boende i kommunen.

Kontakta oss

Energi- och klimatrådgivning

Opartisk och kostnadsfri rådgivning i energi- och klimatfrågor.

Telefon: Zandra Camber 021-39 25 71 och Per Eriksson 021-39 25 75. Det går också bra att skicka e-post, det gör du till energiradgivning[a]vasteras.se. eller i e-postformuläret i rutan Kontakta oss.

Kontakt

Relaterade dokument

Det här händer i Västerås

 • Stadshustornet släcks under Earth Hour

  Lördagen den 24 mars är det återigen dags för Earth Hour - världens största miljömanifestation. Klockan 20.30 släcks stadshustornet ned för att markera Earth Hours början.

Nytt i Västerås

 • Stor sanering vid Oljevägen

  Nu inleds saneringen av två före detta oljedepåer vid Oljevägen. Det handlar om ett område på sammanlagt cirka 15 200 kvadratmeter (drygt två fotbollsplaner).

 • Ombyggnad av Röda torget skjuts upp

  Tekniska nämnden avvaktar med att bygga om Röda torget till cirkulationsplats. Många intressenter berörs och många synpunkter har kommit in under remisstiden. Därför vill tekniska nämnden undersöka om det nuvarande förslaget är den bästa lösningen. Vi vill även vänta på delutredningen om kollektivtr...

 • Lyft för trähusbygge på Öster Mälarstrand

  På torsdagsmorgonen började företaget K2A att montera sitt hyreshus i trä på Öster Mälarstrand. Som en jättelik byggsats lyftes den ena modulen efter den andra och staplades på det som så småningom ska bli 116 hyreslägenheter. 

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?