Visa sökformulär

Klimatförändringar och miljö

Västerås stad vill skapa ett hållbart samhälle som kan ge västeråsarna ett gott liv. För att klara de ekologiska påfrestningarna på vår miljö behöver vi använda våra resurser mer effektivt än i dag. Miljöarbetet ställer också krav på en förändrad livsstil hos dig som lever och verkar i Västerås.

Minskade utsläpp av växthusgaser

Västerås stad ska bidra till att minska utsläppen av växthusgaser till atmosfären. Målet är att minska utsläppen med mer än 60 % per invånare till år 2020. Det är högre än målet för Sverige totalt, vilket ligger på 40 %. Vi har tagit fram ett ambitiöst klimatprogram och handlingsplan som beskriver hur detta ska gå till. Energiplanen är en del av klimatprogrammet. För kommunens egen verksamhet ska vi till exempel:

 • se till att våra byggnader blir energismarta
 • se över de tjänsteresor vi gör
 • se till att våra verksamheter får klimatsmartare matsedlar
 • underlätta för produktion av småskalig förnybar energi.

Handlingsplanen innehåller också åtgärder som riktar sig till dig som lever och verkar i Västerås. Vi erbjuder rådgivning, utbildning och inspiration till klimatsmartare val i din vardag, både för företag och för dig som invånare. Kontakta våra klimat- och energirådgivare för att få råd. Kontaktuppgifter till dem hittar du längre ned på den här sidan.

Vill du få tips och råd om hur du ska göra för att leva lite mer hållbart?
På sidan Hållbar livsstil har vi satt ihop några råd och tips.

Arbetet med klimatanpassning i Västerås stad

Med klimatanpassning menas förberedelser för samhället till klimatförändringar som vi inte kan förhindra i framtiden.

Västerås stads målbild år 2050 är att kommunen är anpassad för de kommande klimatförändringar som förväntas 2100. Så att medborgarna kan känna sig trygga och säkra.

Planering och utveckling av kommunen Västerås har skett med hänsyn till kommande klimatförändringar. Västerås stads förvaltningar och bolag har anpassat sina verksamheter till ett förändrat klimat.

Arbetet med att uppfylla målbilden leder indirekt till att staden kan dra nytta av klimatförändringens positiva konsekvenser och minimera framtida olyckor, händelser och kostnader kopplade till klimatförändringarna.

Illustration klimatanpassning för Västerås stad

För att strukturera arbetet finns en Handlingsplan för klimatanpassning i Västerås stad.PDF Handlingsplanen ska med ett klimatfokus svara upp mot det övergripande målet, att Västerås ska vara attraktivt och hållbart ur ett socialt, ekologiskt, ekonomiskt och kulturellt perspektiv.

Klimatförändringar och/eller extrema väderhändelser som Västerås stad har ett extra fokus på:

 • ökad nederbörd, till exempel skyfall
 • ökad temperatur, till exempel värmeböljor, torka eller skogsbränder
 • förändrade flöden i sjöar och vattendrag, till exempel ökad risk för översvämningar
 • stigande havsnivåer.

De förväntade klimatförändringarna fram till år 2100 är bland andra följande:

 • Tydlig ökning av årsmedeltemperaturen med cirka 3-5 grader. Störst uppvärmning sker vintertid med upp mot sex grader.
 • Värmeböljor från 2 till 18 dagar per år. Perioder av extrem värme ökar.
 • Behoven av kylning ökar. Hittills har behoven av kylning varit små i Sverige. Behovet av energi för kylning förblir dock mycket litet i jämförelse med uppvärmningsbehovet, även i framtiden.
 • Årsmedelnederbörden ökar med cirka 15-20 procent. Nederbörden ökar under vintern och våren.
 • De kraftiga regnen beräknas öka. Högre höst- och vinterflöden och lägre vårflod. Lågvattenperioden blir längre och med lägre flöden.
 • Svartån har något ökade tillrinningar.
 • Medelvindhastigheterna har minskat under 1900-talet. Framtiden är osäker.
 • Vegetationsperioden, den period under året då det är tillräckligt varmt och fuktigt för att växterna ska växa, kommer att förlängas med 50-80 dagar.
 • Tidsperioden då vi har ett snötäcke minskar med upp till 60 dagar. Mindre is på sjöar och vattendrag.
 • Antalet dagar med låg markfuktighet ökar i framtiden, vilket ger torrare marker. Från dagens cirka 15 dagar till 25-30 dagar eller i värsta fall 35-45 dagar mot slutet av seklet. Det innebär en ökad risk för bränder i skog och mark.
Illustration som visar ett tåg och en cyklist

Illustration av Tobias Flygar

Reviderat klimatprogram 

Västerås stad har reviderat klimatprogrammet som beskriver hur Västerås kan bidra till att minska utsläppen av växthusgaser till atmosfären.

Programmet fokuserar främst på utsläpp från energi- och trafikområdet men även livsmedel som används i vår egen organisation finns med. Programmet omfattar både Västerås geografiska område och Västerås stad som organisation.

Det övergripande klimatmål som föreslås i programmet är en minskning av växthusgasutsläppen till 2020 med mer än 60 % per invånare jämfört med 1990. Till 2040 ska de samlade utsläppen av växthusgaser per invånare i Västerås vara nära noll.   

Alla berörs av åtgärderna i klimatprogrammet, både näringsliv, organisationer och du som invånare och boende i kommunen.

Länk till Klimatprogram 2017-2020PDF

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: 07.30-17.00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Kontakt

Relaterade dokument

Det här händer i Västerås

Just nu finns det inga evenemang att visa här. Klicka på fler händelser för att se hela kalendern.

Nytt i Västerås

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?