Ändrad detaljplan för Kohagen och Hästhagen, Kvicksund, ädp 1704

Ändringen av detaljplanen vann laga kraft den15 juli 2009.

Om detaljplanen

Syftet med ändringen av planen är att göra det möjligt för sommar­stuge­ägarna att få större bygg­rätt. Det gör att de kan bosätta sig permanent på Nyckelön. Vilket i sin tur överens­stämmer med intentionerna i över­sikts­planen för Kvicksund.

Detaljplanens handlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se