Ändrad detaljplan för del av Västra Nyckelön, Kvicksund, ädp 1706

Detaljplanen vann laga kraft den 3 november 2011.

Om detaljplanen

Syftet med ändringen av planen är att göra det möjligt för sommar­stuge­ägarna att få större bygg­rätt. Det gör att de kan bosätta sig permanent på Nyckelön. Vilket i sin tur överens­stämmer med intentionerna i över­sikts­planen för Kvicksund.

Detaljplanens handlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se