Detaljplan för Johannisbergs båtuppläggning, dp 1543

Detaljplanen vann laga kraft den 9 april 2013.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att ge möjlig­het att göra upp­läggnings­platser för båtar väster om Johannisbergs­vägen. Det är för att er­sätta de platser som försvinner när det byggs nya bo­städer vid Öster Mälar­strand.

I planen prövas även att viss mark ska vara till för etablering av före­tag in­riktade mot båt­service inom plan om­rådets norra del.

Detaljplanens handlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valtningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se