Detaljplan för Gäddeholmsvägen, Västerås, dp 1626

Detaljplanen vann laga kraft den 23 april 2010.

Om detaljplanen

Planens syfte är att möjliggöra utbyggnad av en ny tillfartsväg till Gäddeholm med anslutning från Stockholmsvägen väster om Irsta. Planen inkluderar även en ny anslutning mellan Stockholmsvägen och nuvarande Listavägen.

Detaljplanens handlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stadsbyggnadsförvaltningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detaljplaner. I byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige tas beslut om att planen ska antas. Om ingen överklagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den blivit antagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se