Visa sökformulär

Detaljplan för kvarteret Kartbladet med flera, Västra Skälby, dp 1635

Detaljplanen vann laga kraft den 22 februari 2008.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att utöka bostads­kvarteren inom ett redan detalj­plane­lagt om­råde i sydost. Plan­området ska även utökas med bostads­kvarter i norr. Planen gör det möjligt att bygga olika former av bostäder. Dels stycke­byggda små­hus, rad­hus och parhus eller kedje­hus. Men också små fler­bostads­hus samt grupp­boende. Det ska också vara möjligt att bygga för­skola och skola i delar av om­rådet.

Trädgårds­stadens idéer ska ge inspiration till hur om­rådet kommer att bli ut­format. Som exempel att bostads­varter i liten skala där ett en­etligt gatu­um håller samman olika varianter av bostad­hus. En annan sak som ger om­ådet sin sär­rägel är när­eten till Annelunds gård och dess hästar.

Planhandlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valtningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

E-post: kontaktcenter@vasteras.se Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3
Fyll i e-postadress eller telefonnummer om du vill att vi ska svara på ditt meddelande.


När du skickar in ditt meddelande kommer det att omvandlas till ett e-postmeddelande. E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.