Detaljplan för Tvättstugan 2, Skälbyskolan, Skälby, dp 1657

Detaljplanen vann laga kraft den 29 februari 2008.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att Skälbyskolan önskar utöka sin verksamhet med två förskoleavdelningar och för att möjliggöra det behöver den befintliga fastigheten utökas med cirka 2 200 kvadratmeter.

Planhandlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se