Detaljplan för del av Vedbo 59, Erikslund, dp 1661

Detaljplanen vann laga kraft 18 juli 2008.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att göra det möjligt att komplettera med familjebostäder på Eriksborg. Det ska ske i form av småhus. Från att enbart gälla ändamål för sjukhus är det nu en kombination av friskvård, kontor och bostäder samt viss handel. De nya bostäderna är tänkt att byggas sydost om de före detta sjukhusbyggnaderna.

Detaljplanens handlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se