Detaljplanen för Skultuna Präst­gård 1:161, Skultuna, dp 1675

Detaljplanen vann laga kraft 18 januari 2008.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att tillåta att en fastighet blir uppdelad till 41 fastig­heter. Detta så att fri­köp av bostads­rätter kan ske.

Planhandlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stad­sbygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska antas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se