Detaljplan för Norra Tunbytorp, etapp 2, dp 1676

Detaljplanen vann laga kraft 26 februari 2009.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att göra det möjligt för en utökning av verksamhetsområdet Norra Tunbytorp. I planen ingår även en ny väg från Nyängsleden till riksväg 56 (Bergslagsvägen) med anslutande cirkulationsplats.

Detaljplanens handlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se