Detaljplan för kvarteret Kol, Centrum, dp 1677

Detaljplanen vann laga kraft 2 juni 2008.

Om detaljplanen

Planen syftar till att komplettera Kol 15 med smålägenheter. Den låga delen mot Sturegatan respektive Kopparbergsvägen byggs på med två fullstora våningsplan, ett takvåningsplan och en ”fläktvåning”.

Detaljplanens handlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se