Detaljplan för Allmogekulturen 2 och 5, Vallby, dp 1684

Detaljplanen vann laga kraft 28 december 2009.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att göra det möjligt att kompletterande med bostäder i form av småhus. Även den yttre miljön i samma del av Vallby ska förnyas. I syftet ingår också att skapa en möjlighet att erbjuda en alternativ boendeform. Det beräknas bli elva stycken nya radhus. Samtidigt ska man skapa några få gästparkeringsplatser och elva stycken garage inklusive förråd.

Efter samrådet flyttades tillfartsvägen till området. Tillfarten till de nya radhusen kommer att ske via Svalgången.

Detaljplanens handlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se