Detaljplan för Bjurhovda 17 med mera, Bjurhovda, dp 1685

Detaljplanen vann laga kraft 13 oktober 2011.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att göra det möjligt att bygga en ny idrottshall. I hallen ska det även ingå "fritis", öppen förskola och familjecentrum. Planens område ligger på fastigheten Bjurhovda 17 i det befintliga centrumet. I uppdraget ingår också att titta på de kommunikationsytor som behövs för de föreslagna verksamheterna.

Detaljplanens handlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se