Detaljplan för verksamhetsområdet Gilltuna, Västerås, dp 1689

Detaljplanen vann laga kraft 13 december 2010.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att ge förutsättningar för ett välbeläget verksamhetsfält. Där ska verksamheter som bilservice, småindustri och kontor kunna etableras. Det ska också finnas olika slags parkeringsanläggningar inom området. Läget i staden vid infarten från väster har en stor betydelse för det intryck besökare får av Västerås. Området ska därför ges en mycket omsorgsfull gestaltning och inramning.

Planhandlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se