Detaljplan för verksamhetsområdet Långängarna, dp 1690

Detaljplanen vann laga kraft 28 december 2009.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att ge förutsättningar för ett verksamhetsområde. Det ska innehålla lager, logistik och småindustri. Läget i staden vid infarten från väster har betydelse för det intryck besökare får av Västerås. Området ska därför ges en omsorgsfull gestaltning och inramning. Planområdet är cirka 20 hektar stort. Det avgränsas av Västerleden, järnvägen, Hallstahammarvägen (riksväg 555) och Gilltuna gård i norr.

Detaljplanens handlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se